Вход

Продается мощный игровой системный блок Intel® Core™ i3–4150 CPU @ 3.50GHz

Arrow up
Arrow down
 
21 | 09 | 2017
Главное меню
Instagram
Категории

Справочник
Файловый архив

Карты автодорог(2)
Справочники(1)
Система Orphus
Вы можете добавить вашу организацию в наш справочник.
На данный момент 227 организации в 63 разделах справочника.
Заметили ошибку или устаревшие данные в справочнике,
сообщите через форму Добавить организацию

Грант ДКБ-2020

                     «Мемлекеттік  грант  конкурсы» туралы

       Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 наурыздағы № 168 қаулысымен «Бизнестің жол картасы 2020»бизнесті қолдау мен дамытудың  бірыңғай бағдарламасы (бұдан әрі-Бағдарлама) бекітілді.
Бағдарламаның үшінші бағыты «Мемлекеттік гранттар беру» бойынша ШҚО кәсіпкерлік және индустриялық инновациялық даму басқармасының басшылығымен конкурс ұйымдастыру жоспарлануда.
       Аталған  бағдарлама  аясында мемлекеттік грантқа үміткер бола алатын азаматтар: Шағын және орта бизнес кәсіпкерлері, жас кәсіпкерлер, жаңа бастап келе жатқан кәсіпкерлер, әйел адамдар, мүгедек жандар, 50 жастан асқан жеке тұлғалар өтінім берулеріне болады.  
       «Бизнестің жол қартасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде мемлекеттік гранттар беру Қағиданың 19 тармағына сәйкес Кәсіпкер Бағдарламаның жергілікті үйлестірушісіне (қалалық/аудандық кәсіпкерлер бөлімі) жүгінеді және мынадай құжаттарды ұсынады:
1) грант беру жөніндегі конкурстық іріктеуге қатысуға өтінім;
2) заңды тұлғаны (дара кәсіпкерді) мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің көшірмесі;
3) өтініш берілген күнге дейін берілгеніне күнтізбелік 30 күн толмаған бюджетке төленетін міндетті төлемдер бойынша берешектің жоқ екені туралы анықтама;
4) өтінім берілген кездегі жалдамалы жұмыскерлердің орташа саны туралы басшының қолымен және өтініш берушінің мөрімен (бар болса) расталған анықтама;
6) бизнес-жоба;
7) Бағдарламаның және/немесе Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017–2021 жылдарға арналған бағдарламасының шеңберінде кәсіпкердің оқудан өткенін растайтын құжаттың көшірмесі;
8) заңды тұлғалар үшін Жарғының көшірмесі (бар болса);
9) қызмет түріне лицензияның көшірмесі (қажет болса);
10) кәсіпкердің ағымдағы шотында ақша қаражатының бар екені туралы банк шотынан үзінді немесе жылжымалы және/немесе жылжымайтын мүліктің бағалау құнын растайтын құжаттар;
11) кәсіпкердің атынан өтінім беру құқығына сенімхат, сенім білдірілген адам паспортының көшірмесі (заңды тұлғаның атынан – заңды тұлға растаған).
      «Бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасыны Қаржы министрінің 2014 жылғы 4 желтоқсандағы № 540 бұйырығына сәйкес Конкурскта қатысушы банктік реквизиттің ұсыну қажет.
    Грант алуға үміткер кәсіпкерлер осы бағдарлама аясында конкурсқа қатысу үшін өтінімдерді бағдарламаның жергілікті үйлестірушісі «Аягөз ауданының  кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі» ММ-не  2017 жылдың 7 тамызынан  бастап 18  тамызына дейiн жұмыс күндерi сағат 09.00-нан бастап сағат 18.30-ге дейiн тапсыратындығы туралы хабарлайды.
     Аталған конкурсқа қызығушылық танытқан үміткерлер толық мәліметті Аягөз ауданының кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімінен алуға  болады. Байланыс телефоны: 8(72237)31066

Аудандық кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

                                                                     «О конкурсе по предоставлению государственного гранта»

     Постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 168 утверждена Единая  программа  поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса — 2020».
    По третьему направлению данной программы «Предоставление государственных грантов» управлением предпринимательства и   индустриально — инновационного  развития  ВКО планируется организация конкурса.
Для участия в конкурсе по предоставлению государственных грантов в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020» могут подать заявки следующие кандидаты: субъекты малого предпринимательства, в том числе начинающие предприниматели, молодые предприниматели, женщины, инвалиды и лица старше 50 лет (на создание собственного бизнеса).
       Согласно пункту 19 Правил предоставления государственных грантов в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса — 2020» Предприниматели обращаются Местным координаторам Программы (городские/районные отделы предпринимательства)  и предоставляют следующие документы:
1) заявку на участие в конкурсном отборе по предоставлению грантов;
2) копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя);
3) справку об отсутствии задолженности по обязательным платежам в бюджет, выданную не позднее, чем за 30 календарных дней до даты обращения;
4) справку о средней численности наемных работников на момент подачи заявки, заверенную подписью руководителя и печатью заявителя (при наличии);
6) бизнес-проект;
7) копию документа, подтверждающего прохождение предпринимателем обучения в рамках Программы и/или Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017–2021 годы;
8) копию Устава для юридических лиц (при наличии);
9) копию лицензии на вид деятельности (при необходимости);
10) выписку из банковского счета о наличии на текущем счете предпринимателя денежных средств или документы, подтверждающие оценочную стоимость движимого и/или недвижимого имущества;
11) доверенность на право подачи заявки от имени предпринимателя, копию паспорта поверенного (от имени юридического лица – заверенную юридическим лицом).
Согласно приказа Министра финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2014 года № 540 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания» участник конкурса должен предоставить банковский реквизит.
      Желающие принять участие в конкурсе  по предоставлению государственного гранта могут обращаться местному координатору программы – ГУ «Отдел предпринимательства  и сельского хозяйства Аягозского района». Прием заявок осуществляется в срок с 7 августа  по 18 августа 2017 года в рабочие дни с 09.00 часов по 18.30 часов, Телефон:8(72237)31066

Районный отдел предпринимательства и сельского хозяйства

Почта

Погода в Аягозе
Курсы валют
Ежедневные курсы валют в Республике Казахстан
Войдите на сайт через:

добавить на Яндекс

Группа сайта ВКонтакте
Доска объявлений
Последние добавленные объявления
Пошив штор на заказ
Пошив штор на заказ
(Мебель и интерьер / Предметы интерьера)
09-16-2017
Курсы программирования Lesson Imark в Астане
Курсы программирования Lesson Imark в Астане
(Работа / Образование, наука)
08-24-2017
noimage
Натяжные потолки!!!
(Работа / Строительство)
06-05-2017
Дом
Дом
(Недвижимость / Частные дома)
05-24-2017