Вход
 
25 | 07 | 2024
Главное меню
Instagram
Категории

Справочник
Файловый архив

Карты автодорог(2)
Справочники(1)
Система Orphus
Вы можете добавить вашу организацию в наш справочник.
На данный момент 226 организации в 61 разделах справочника.
Заметили ошибку или устаревшие данные в справочнике,
сообщите через форму Добавить организацию

Изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан

Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар

  1. «Қолжетімді кредит беру міндетін шешу үшін ұзақ мерзімді теңгелік өтімділікті қамтамасыз етудің кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 11 желтоқсандағы № 820 қаулысында:

көрсетілген қаулымен бекітілген басым жобаларға кредит беру тетігінде:

1 және 2-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

«1. Қызметін өңдеу өнеркәсібінде және агроөнеркәсіптік кешенде жүзеге асыратын жеке кәсіпкерлік субъектілерін (бұдан әрі – ЖКС) қолдау үшін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 2018 – 2020 жылдары екінші деңгейдегі банктерді (бұдан әрі – ЕДБ) және „Аграрлық несие корпорациясы“ АҚ (бұдан әрі – АНК) қаржыландыруының жалпы көлемі – 1 трлн. теңгеге дейін.

2. ЕДБ-ға және АНК-ге қаражат беру шарттары:

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі меншікті қаражаты мен өз басқаруындағы қаражат есебінен жылдық 11%-ға дейінгі сыйақы мөлшерлемелері бойынша 10 жылға дейінгі өтеу мерзімімен 1 трлн. теңгеге дейінгі сомаға ЕДБ мен АНК облигацияларын сатып алуды жүзеге асырады.

ЕДБ және АНК шығару проспектісінде (облигацияларды шығару талаптары) айқындалатын және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен келісілген шарттарда өздері шығарған облигацияларды мерзімінен бұрын өтеуге құқылы.

Әрбір ЕДБ-ға облигацияларды сатып алудың ең жоғары лимиті 70 млрд. теңгеден аспауға тиіс. ЕДБ өз лимиттерін ішінара не толық пайдаланбаған жағдайда пайдаланылмаған лимит мүдделі ЕДБ арасында қайта бөлінуі мүмкін.

АНК облигацияларын сатып алу лимит ескерілмей жүзеге асырылады.

ЕДБ-ның және АНК-нің тартылған қаражаты мен меншікті қаражаты:

1) 200 млрд. теңгеге дейін – агроөнеркәсіптік кешендегі өңдеу;

2) 500 млрд. теңгеге дейін – агроөнеркәсіптік кешендегі өндіру;

3) 300 млрд. теңгеге дейін өңдеу өнеркәсібі және көрсетілетін қызметтер бағыттары бойынша басым жобаларды қаржыландыруға бағытталуға тиіс.

ЕДБ-мен қатар АНК агроөнеркәсіптік кешендегі өндіру менөңдеу жөніндегі басым жобаларды қаржыландыру бойынша оператор болып табылады. АНК тікелей кредит берумен қатар, кейіннен ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілерді кредиттеу үшін кредиттік серіктестіктерді қорландыруға құқылы.

Агроөнеркәсіптік кешендегі өндіру бойынша көктемгі егіс жұмыстарын жүргізуге бағытталған жобаларды кредиттеуге жұмсалатын қаражат 100 млрд.теңгеден аспайды.

Бұл ретте шағын және орта бизнес (бұдан әрі – ШОБ) субъектілері іске асыратын жобаларға кредит беруге кемінде 200 млрд. теңге жұмсалады. Осы мақсатта әрбір ЕДБ мен АНК ШОБ жобаларын осы Басым жобаларға кредит беру тетігінде (бұдан әрі – Тетік) белгіленген шарттарда берілген кредиттердің жалпы көлемінің кемінде 20% мөлшерінде қаржыландыруды қамтамасыз етеді.

ЖКС жобаларына ЕДБ мен АНК өз қаражаты есебінен қарыз бере алады, сондай-ақ ЖКС қарыздары үшін қорландыруды қамтамасыз ету не қалпына келтіру үшін облигациялар шығара алады.

Аванстық қорландыру алған жағдайда облигацияларды орналастырудан алынған қаражатты игеру кезеңі ол ЕДБ мен АНК шотына түскен күннен бастап 12 айдан аспауға тиіс.

Берілген қаражаттың нысаналы мақсаты – қызметін өңдеу өнеркәсібі мен агроөнеркәсіптік кешенде жүзеге асыратын ЖКС-ке инвестициялау және айналым қаражатын толықтыру мақсаттарына кредит беру. Жаңартылатын негізде айналым қаражатын толықтыруға жол беріледі.

Бұл ретте ЕДБ мен АНК айналым қаражатын толықтыру мақсаттарына қарыз алушының бір жобасы шеңберінде берілетін кредит қаражатының
50%-ынан аспайтын мөлшерін жіберуге құқылы. Бұл шектеу ЕДБ мен
АНК-нің өз қаражаты есебінен жүзеге асырылатын агроөнеркәсіптік кешендегі өндіру және қайта өңдеу жөніндегі жобаларды, сондай-ақ кредитті қаржыландыру көзіне қарамастан, агроөнеркәсіптік кешендегі өндіріс бойынша көктемгі егіс жұмыстарын жүргізуге бағытталған жобаларды қаржыландыруға қолданылмайды. Бұл ретте, көктемгі егіс жұмыстарын жүргізуге бағытталған жобалар 1 жылдан аспайтын мерзімге қаржыландырылады.»;

5-тармақта:

алтыншы бөлікмынадай редакцияда жазылсын:

«ЖКС жағдайын нашарлататын мән-жайлар туындаған жағдайда, олар сыйақы мөлшерлемесінің субсидияланбайтын бөлігін төлеу және/немесе кредит бойынша негізгі борышты өтеу бойынша кредит мерзімі ұзақтығының жартысынан аспайтын мерзімге жеңілдікті кезең алуға/ кейінге қалдыруға құқылы. Бұл ретте мұндай мән-жайлардың туындағаны Мемлекет басшысының және Қазақстан Республикасы Үкіметінің тиісті шешімдерімен және/немесе уәкілетті органдардың құжаттарымен расталуға тиіс.»;

алтыншы бөліктің 5) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«5) акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан көп проценті тікелей немесе жанама түрде мемлекетке, ұлттық басқарушы холдингке, ұлттық холдингке, ұлттық компанияға (әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорацияны, сондай-ақ мемлекеттік-жекешелік әріптестік туралы шарт шеңберінде құрылған ЖКС қоспағанда) тиесілі кәсіпкерлер/индустриялық-инновациялық қызмет субъектілері, сондай-ақ меншік нысаны жеке мекеме ретінде ресімделген ЖКС және коммерциялық емес ұйымдар қаржыландырылмайды.»;

6-тармақ мынадай мазмұндағы 4) тармақшамен толықтырылсын:

«4) көктемгі егіс жұмыстарын жүргізуге: жұмыс орындарын сақтау/ұлғайту және нақты көлем индексі деңгейін сақтау.»;

7-тармақтың бірінші бөлігінің үшінші абзацы және екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

«Субсидиялау Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы
24 желтоқсандағы № 968 қаулысымен бекітілген „Бизнестің жол
картасы-2025“ бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасының және осы Тетіктің іс-шараларын іске асыруға бөлінетін қаражат есебінен жүзеге асырылады.

ЖКС-нің ЕДБ мен АНК беретін кредиттері бойынша сыйақы мөлшерлемесін субсидиялауды қаржыландыру республикалық бюджет қаражатынан жүзеге асырылады.»;

8-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

«8. ЖКС жобаларына кепілдік беру шарттары:

Номиналды сыйақы мөлшерлемесі жылдық 15%-дан аспайтын кредиттерге кепілдік беріледі. Қарыз алушының бір жобасы шеңберінде кепілдік көлемі:

қоса алғанда 3 млрд. теңгеге дейінгі кредит сомасының 50%-ынан;

3 млрд. теңгеден астам, қоса алғанда 5 млрд. теңгеге дейінгі кредит сомасының 30%-ынан аспайды.»;

9-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

«9. Агроөнеркәсіптік кешендегі өндіру және өңдеу бойынша іске асырылатын жобаларды субсидиялау шарттары, тәртібі мен тетігі, сондай-ақ мониторингтеу Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2018 жылғы
26 қазандағы № 436 бұйрығымен (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17741 болып тіркелген) бекітілген Кредиттер және технологиялық жабдықтың, ауыл шаруашылығы малын сатып алудың лизингі, сондай-ақ ауыл шаруашылығы техникасының лизингі бойынша сыйақы мөлшерлемелерін субсидиялау қағидаларымен (бұдан әрі – Кредиттер және технологиялық жабдықтың, ауыл шаруашылығы малын сатып алудың лизингі, сондай-ақ ауыл шаруашылығы техникасының лизингі бойынша сыйақы мөлшерлемелерін субсидиялау қағидалары) регламенттеледі.»;

басым жобаларға кредит беру тетігіне қосымша осы өзгерістер мен толықтыруларға 1-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

көрсетілген қаулымен бекітілген Ұзақ мерзімді теңгелік өтімділікті қамтамасыз етудің жол картасында:

реттік нөмірлері 5 және 9-жолдардың3-бағанындағы «ИДМ» деген аббревиатура «ИИДМ» деген аббревиатурамен ауыстырылсын;

ескертпеде: аббревиатуралардың толық жазылуында:

«ИДМ – Қазақстан Республикасының Инвестициялар және даму министрлiгi» деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

«ИИДМ – Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі».

2. «Бизнестің жол картасы-2025» бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 24 желтоқсандағы № 968 қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2019 ж., № 59–60, 451-құжат):

көрсетілген қаулымен бекітілген «Бизнестің жол картасы-2025» бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасында:

«Бағдарламаның паспорты» деген 1-тарауда:

«Міндеттері» деген бөлімнің 5-тармағы алып тасталсын;

«Қаржыландыру көздері мен көлемдері» деген бөлімнің бірінші, екінші және үшінші абзацтары мынадай редакцияда жазылсын:

«Бағдарламаны іске асыруға 2020 – 2024 жылдары 461 021 148 мың теңге көлемінде бюджет қаражаты жұмсалатын болады:

1) республикалық бюджеттен берілетін қаражат:

2020 – 97 526 257 мың теңге;»;

«Кіріспе» деген 2-тарауда:

жетінші бөліктің 3) тармақшасы алып тасталсын;

мынадай мазмұндағысегізінші бөлікпен толықтырылсын:

«Сондай-ақ, осы Бағдарламада „Қолжетімді кредит беру міндетін шешу үшін ұзақ мерзімді теңгелік өтімділікті қамтамасыз етудің кейбір мәселелері туралы“ Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 11 желтоқсандағы № 820 қаулысымен бекітілген Басым жобаларға кредит беру тетігінің (бұдан әрі – Тетік) шеңберінде мемлекеттік қолдау көрсету шарттары анықталған.»;

«Негізгі терминдер мен анықтамалар» деген бөлімде:

мынадай мазмұндағы 7-1) тармақшамен толықтырылсын:

«7-1) жекелеген кәсіпкерлік субъектілері – қызметін тамақ өнімдерін өндіру (ЭҚЖЖ 10), сабын және жуғыш, тазалағыш және жылтыратқыш құралдар шығару (ЭҚЖЖ 20.41), шаруашылық-тұрмыстық  және санитариялық-гигиеналық мақсатқа арналған қағаз бұйымдарыншығару (ЭҚЖЖ 17.22.0), автомобиль  көлігімен жүк тасымалдау (ЭҚЖЖ 49.41), қойма шаруашылығы және қосалқы көлік қызметі (ЭҚЖЖ 52), туризм (ЭҚЖЖ 55.1, ЭҚЖЖ 55.2, ЭҚЖЖ 55.3.) және жеке меншік немесе жалданатын жылжымайтын мүлікті жалдау және басқару (ЭҚЖЖ 68.20) салаларында жүзеге асыратын ірі кәсіпкерлік субъектілері;»;

10) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«10)кәсіпкер – шағын және (немесе) орта кәсіпкерлік субъектісі, жекелеген кәсіпкерлік субъектілері, өз қызметін Тетік шеңберінде жүзеге асыратын жеке кәсіпкерлік субъектілері, сондай-ақ „Астана“ халықаралық қаржы орталығының аумағында тіркелген заңды тұлғалар;»;

«Ағымдағы ахуалды талдау» деген 3-тарауда;

қырық біріншібөлік алып тасталсын;

«Бағдарламаның мақсаттары, міндеттері, нысаналы индикаторлары мен іске асыру нәтижелерінің көрсеткіштері» деген 4-тарауда:

«Міндеттер» деген 4.3-бөлімде:

бірінші бөліктің 3) тармақшасы алып тасталсын;

«Кәсіпкерлердің валюталық тәуекелдерін төмендету» деген кіші бөлімде:

тақырыбы алып тасталсын;

бірінші, екінші, үшінші, төртінші және бесіншібөліктер алып тасталсын;

«Шетелдік валюталардың ауытқуларына байланысты валюталық тәуекелдердің кредиттік тәуекелдерге өзгеруіне жол бермеу бойынша нәтижелер көрсеткіштері» деген 8-кесте алып тасталсын;

«Бағдарламаның негізгі бағыттары, қойылған мақсаттарға қол жеткізу жолдары және тиісті шаралар» деген 5-тарауда:

5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«5. Сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау тиімді инвестициялық жаңа жобаларды, сондай-ақ өндірісті жаңғыртуға, кеңейтуге, айналым қаражатын толықтыруға және кешенді кәсіпкерлік лицензияға (бұдан әрі – франчайзинг) бағытталған жобаларды іске асыру үшін берілетін жаңа кредиттер/қаржылық лизинг шарттары бойынша жүзеге асырылады.»;

17-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«17. Кепілдік тиімді инвестициялық жобаларды, сондай-ақ өндірісті жаңғыртуға, кеңейтуге, айналым қаражатын толықтыруға және франчайзингке бағытталған жобаларды іске асыру үшін берілетін кредиттер бойынша ғана беріледі.»;

25, 26 және 27-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

«25. Мыналарды:

1) сауда қызметі саласындағы жобаларды (айналым қаражатын толықтыруға сомасы 100 млн. теңгеден аспайтын кредиттерден басқа);

2) Қазақстан Республикасы Кәсіпкерлік кодексінің 24-бабының 4-тармағында көрсетілген қызмет түрлері бойынша жұмыс істейтін жеке кәсіпкерлік субъектілерін;

3) Бағдарламаға 2-қосымшада көрсетілген экономиканың басым секторларына сәйкес жүзеге асырылатын мемлекеттік гранттар беруді және өндірістік инфрақұрылымды дамытуды қоспағанда, өз жобаларын салалық шектеулерсіз іске асыратын және (немесе) іске асыруды жоспарлайтын тиімді кәсіпкерлер/индустриялық-инновациялық қызмет субъектілері Бағдарламаның екінші бағытына қатысушылар болып табылады.

26. Сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау тиімді инвестициялық жаңа жобаларды, сондай-ақ өндірісті жаңғыртуға, кеңейтуге, айналым қаражатын толықтыруға және франчайзингке бағытталған жобаларды іске асыру үшін берілетін жаңа кредиттер/қаржылық лизинг шарттары бойынша жүзеге асырылады.

Бұл ретте сауда қызметі саласындағы айналым қаражатын толықтыруға арналған кредиттер бойынша сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау100 млн. теңгеден аспайтын сомадағы кредиттер бойынша жүзеге асырылады;

27. Банктердің/даму банкінің/лизингтік компаниялардың кредиттері/қаржылық лизинг шарттары бойынша сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау жобаларды мемлекеттік-жекешелік әріптестік туралы шарт шеңберінде іске асыру үшін салалық шектеулерсіз берілетін кредиттер/қаржылық лизинг шарттары бойынша да жүзеге асырылады, ол:

1) сауда қызметі саласындағы жобаларға (айналым қаражатын толықтырудан басқа);

2) Қазақстан Республикасы Кәсіпкерлік кодексінің 24-бабының
4-тармағында көрсетілген қызмет түрлері бойынша жұмыс істейтін жеке кәсіпкерлік субъектілеріне қолданылмайды.

Егер бір жоба бойынша бірнеше субсидиялау шарты жасалатын болса, онда субсидиялаудың жалпы мерзімі қаржы агенттігі бірінші субсидиялау шартына қол қойған кезден бастап белгіленеді.»;

31 және 32-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

«31. Ислам банкінің/ислам лизингтік компаниясының кірісін құрайтын тауарға үстеме бағаны/жалдау төлемінің бір бөлігін субсидиялау жаңа инвестициялық жобаларды, сондай-ақ өндірісті жаңғыртуға, кеңейтуге және айналым қаражатын толықтыруға бағытталған жобаларды іске асыру үшін ұсынылатын жаңа қаржыландыру бойынша жүзеге асырылады.

32. Мыналарды:

1) сауда қызметі саласындағы жобаларды (айналым қаражатын толықтырудан басқа);

2) Қазақстан Республикасы Кәсіпкерлік кодексінің 24-бабының
4-тармағында көрсетілген қызмет түрлері бойынша жұмыс істейтін жеке кәсіпкерлік субъектілерін қоспағанда, банктердің/ даму банкінің/лизингтік компаниялардың кредиттері/қаржы лизингі шарттары бойынша сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау да салалық шектеулерсіз кредиттер/қаржы лизингі шарттары бойынша жүзеге асырылады.»;

39-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«39. Кәсіпкерлік субъектілері шығарған облигациялар бойынша купондық сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау инвестициялық жаңа жобаларды, сондай-ақ өндірісті жаңғыртуға, кеңейтуге және айналым қаражатын толықтыруға бағытталған жобаларды іске асыруды қаржыландыру үшін шығарылған облигациялар бойынша жүзеге асырылады.»;

43-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«43. Ішінара кепілдік беру тиімді инвестициялық жобаларды, сондай-ақ өндірісті жаңғыртуға, кеңейтуге, айналым қаражатын толықтыруға және франчайзингке бағытталған жобаларды іске асыру үшін берілетін кредиттер бойынша ғана беріледі.

Бұл ретте сауда қызметі саласындағы айналым қаражатын толықтыруға арналған кредиттер бойынша ішінара кепілдік беру 100 млн.теңгеден аспайтын сомадағы кредиттер бойынша жүзеге асырылады.»;

«Үшінші бағыт: кәсіпкерлердің валюталық тәуекелдерінің төмендеуі» деген бөлім алып тасталсын;

103-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«103. Бағдарламаның бірінші және екінші бағыттары шеңберінде статистикалық деректерді талдауды, сапа мен нәтижелілік аудитін қаржы агенттігі жүргізеді.»;

109-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:  

«1) Бағдарламаның бірінші және екінші бағыттары шеңберіндегі статистикалық деректердің аудиті – қаржы агенттігінің жеке қаражаты есебінен; Бағдарламаның төртінші бағыты шеңберінде – қаржылық емес қолдау операторының жеке қаражаты есебінен жүзеге асырылады;»;

112-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«112. Қаржы агенттігі Бағдарлама тиімділігінің кешенді жылдық жалпы талдамалық есебін қалыптастыру мақсатында есепті жылдан кейінгі жылдың сәуірінен кешіктірмей, Бағдарламаның бірінші және екінші бағыттарын мониторингтеу нәтижелерін қаржылық емес қолдау операторы мен уәкілетті органға жібереді.»;

116-тармақтың 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

 «3) кәсіпкердің кредиті/лизингтік мәмілесі ұлттық валютада берілуге тиіс.»;

119-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«119. Уәкілетті орган Бағдарламаның бірінші және екінші бағыттарын іске асыру мақсатында әрбір облыс, астана, республикалық маңызы бар қалалар үшін қаржыландырудың жалпы лимитін айқындайды.»;

«Қажетті ресурстар» деген 6-тараудың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«1) республикалық бюджеттен 2020 жылы97 526 257 мың теңге,
2021 жылы62 969 704 мың теңге, 2022 жылы56 894 521 мың теңге, 2023 жылы50 516 973 мың теңге, 2024 жылы43 113 693 мың теңге көзделетін болады;»;

«Бизнестің жол картасы-2025» бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарында:

«Екінші бағыт: экономиканың басым секторларында кәсіпкерлікті дамыту» деген бөлімде:

«1. Банктердің/даму банкінің/лизингтік компаниялардың кредиттері/қаржылық лизинг шарттары бойынша сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау» деген кіші бөлімде:

3-жолдағы «29 579 020» деген сандар «63 469 615»деген сандармен ауыстырылсын;

«2. Банктердің/даму банкінің кредиттері бойынша ішінара кепілдік беру» деген кіші бөлімде:

3-жол мынадай редакцияда жазылсын:

«

3

„Даму“ КДҚ" АҚ-ның кепілдігін төлеу

мың теңге

жыл сайын қаңтар, шілде

ҰЭМ-ге ақпарат

ЖАО

10 571 405

 

 

 

 

республика

лық бюджет

2 571 300

2 471 300

2 371 300

2 271 300

2 271 300

жергілікті бюджет

»;

«Үшінші бағыт: кәсіпкерлердің валюталық тәуекелдерін төмендету» деген бөлім алып тасталсын.

3. «Жеке кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдаудың кейбір шаралары туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 31 желтоқсандағы
№ 1060 қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2019 ж.,
№ 67–68, 477-құжат):

1) көрсетілген қаулымен бекітілген «Бизнестің жол картасы-2025» бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау қағидаларында:

5-тармақта:

бірінші бөліктің үшінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

«кәсіпкерлік жөніндегі уәкілетті орган субсидиялауға арналған қаражатты аударуға өзара жасалған шарт (бұдан әрі – қаражатты аударуға арналған шарт) негізінде қаржы агенттігінің Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде ашылған арнайы шотына, ал 2021 жылғы 1 қаңтардан бастап Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісі қаржы агенттігіне бағдарлама шеңберінде субсидиялау және кепілдік беру туралы шарт негізінде аударады.»;

үшіншіжәне төртіншібөліктер мынадай редакцияда жазылсын:

«Субсидиялауға бөлінген және Бағдарлама/Тетік шеңберінде пайдаланылмаған қаражат Бағдарлама/Тетік шеңберіндегі жобаларды субсидиялауға пайдаланылуы мүмкін.

Жұмыс істеп тұрған кәсіпорындарға айналым қаражатын толықтыруға берілетін кредиттер бойынша сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан, республикалық және жергілікті бюджеттерден бөлінген қаражат шеңберінде жүзеге асырылады.»;

«Терминдер мен анықтамалар» деген 2-бөлімде:

7-тармақта:

мынадай мазмұндағы 9-1) тармақпен толықтырылсын:

«9-1) жекелеген кәсіпкерлік субъектілері – қызметін тамақ өнімдерін өндіру (ЭҚЖЖ 10), сабын және жуғыш, тазалағыш және жылтыратқыш құралдар шығару (ЭҚЖЖ 20.41), шаруашылық-тұрмыстық  және санитариялық-гигиеналық мақсатқа арналған қағаз бұйымдарын шығару (ЭҚЖЖ 17.22.0), автомобиль  көлігімен жүк тасымалдау (ЭҚЖЖ 49.41), қойма шаруашылығы және қосалқы көлік қызметі (ЭҚЖЖ 52), туризм (ЭҚЖЖ 55.1, ЭҚЖЖ 55.2, ЭҚЖЖ 55.3.) және жеке меншік немесе жалданатын жылжымайтын мүлікті жалдау және басқару (ЭҚЖЖ 68.20) салаларында жүзеге асыратын ірі кәсіпкерлік субъектілері;»;

12) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«12)кәсіпкер – шағын және (немесе) орта кәсіпкерлік субъектісі, жекелеген кәсіпкерлік субъектілері, өз қызметін Тетік шеңберінде жүзеге асыратын жеке кәсіпкерлік субъектілері, сондай-ақ „Астана“ халықаралық қаржы орталығының аумағында тіркелген заңды тұлғалар;»;

26) тармақша алып тасталсын;

10-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«10. Сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау тиімді инвестициялық жаңа жобаларды, сондай-ақ өндірісті жаңғыртуға, кеңейтуге, айналым қаражатын толықтыруға және франчайзингке бағытталған жобаларды іске асыру үшін берілетін жаңа кредиттер/қаржылық лизинг шарттары бойынша жүзеге асырылады. Тиімді инвестициялық жобалар, сондай-ақ өндірісті жаңғыртуға, кеңейтуге, айналым қаражатын толықтыруға және франчайзингке бағытталған жобалар деп қаржы агенттігінің шешімі шыққан күннен бастап 2 (екі) қаржы жылынан кейін салық декларациясының деректері негізінде, оның ішінде міндетті зейнетақы жарналары және (немесе) әлеуметтік аударымдар жөніндегі деректер негізінде 10%-ға жұмыс орындарының орташа жылдық санын сақтауды/ұлғайтуды немесе еңбекақы төлеу қорының көлемін ұлғайтуды немесе кірістерді (өткізуден түскен кіріс: негізгі қызметтегі өткізілген тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін кызметтердің құны) өсіруді немесе бюджетке төленетін салықтардың (корпоративтік табыс салығы/жеке табыс салығы) көлемін ұлғайтуды көздейтін жобалар түсініледі.

Айналым қаражатын толықтыруға және (немесе) ағымдағы міндеттемелерді қайта қаржыландыруға бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының қаражаты есебінен банктер берген (беретін) шағын және орта кәсіпкерлік субьектілерінің кредиттері де субсидиялауға жатады.

Банктердің кредиттері бойынша, оның ішінде бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының қаражаты есебінен берілген, жұмыс істеп тұрған кәсіпорындарға айналым қаражатын толықтыруға бағытталған кредиттер бойынша сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау да республикалық және жергілікті бюджеттерден бөлінген лимиттер шеңберінде жүзеге асырылады.

Айналым қаражатын толықтыруға, сондай-ақ ағымдағы міндеттемелерді қайта қаржыландыруға бағытталған кредиттер бойынша жоба іске асырылғаннан кейін тиісті көрсеткіштерден 10%-ға міндетті зейнетақы жарналары және (немесе) әлеуметтік аударымдар жөніндегі деректер негізінде жұмыс орындарының орташа жылдық санын ұлғайту, кірісті өсіру, еңбекақы төлеу қорының көлемін ұлғайту, сондай-ақ бюджетке төленетін салықтар көлемін өсіру талап етілмейді.»;  

14-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«14. Егер кредит беру негізгі құралдарды сатып алу және (немесе) жаңғырту және (немесе) өндірісті кеңейту шеңберінде, бірақ кредит сомасының немесе бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры қаражатының немесе мөлшері 360 (үш жүз алпыс) млн. теңгеден аспайтын кредиттің 30%-ынан асырмай жүзеге асырылса, субсидиялау айналым қаражатын толықтыруға берілетін (берілген) кредиттер бойынша жүзеге асырылуы мүмкін.»;

16-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«16. 100% айналым қаражатын толықтыруға жұмсалған360 (үш жүз алпыс) млн. теңгеге дейінгі кредиттерге кепілдік берген кезде сыйақы мөлшерлемесін субсидиялауға (кредиттерге немесе лизинг шарттарына қызмет көрсету бойынша ағымдағы төлемдерді төлеу бойынша есеп айырысуды жүргізуді және кәсіпкердің негізгі қызметін жүзеге асыруымен байланысы жоқ басқа да мақсаттарды қоспағанда) рұқсат етіледі.»;

21-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

«2018 жылғы 27 қаңтарға дейін мақұлданған, субсидиялау мерзімі 3 (үш) жылдық жобалар бойынша қосымша 2 (екі) жылға ұзартуға болады, бұл ретте қаржы агенттігі ұзартуды мақұлдаған күні қолданыста болатын шарттар қолданылады (субсидиялаудың жалпы мерзімі жоба бойынша бірінші субсидиялау шартына қол қойылған сәттен бастап 5 (бес) жылдан аспайды). Бұл ретте, әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларын өндіруді жүзеге асыратын кәсіпкерлерді субсидиялаудың қолданыстағы шарттары бойынша қаржы агенттігінің қосымша 2 (екі) жылға мерзімін ұзарту/ұзартпау туралы шешімі кәсіпкерді ол өтініш берген күнге санатқа бөлмей қабылданады.»;

25-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

«25. Субсидиялау номиналды сыйақы мөлшерлемесі Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі белгілеген базалық сыйақы мөлшерлемесінен аспайтын және 5 (бес) пайыздық тармаққа ұлғайтылған кредиттер/қаржылық лизинг шарттары бойынша ғана жүзеге асырылады, оның 6%-ын кәсіпкер төлейді, ал айырмасын мемлекет субсидиялайды.»;

30-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«30. Мыналарды:

1) сауда қызметі саласындағы жобаларды (айналым қаражатын толықтырудан басқа);

2) Қазақстан Республикасы Кәсіпкерлік кодексінің 24-бабының
4-тармағында көрсетілген қызмет түрлері бойынша жұмыс істейтін жеке кәсіпкерлік субъектілерін қоспағанда, өз жобаларын салалық шектеулерсіз іске асыратын және (немесе) іске асыруды жоспарлайтын тиімді кәсіпкерлер/индустриялық-инновациялық қызмет субъектілері Бағдарламаның екінші бағытына қатысушылар болып табылады
.»;

32 және 33-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

«32. Сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау тиімді инвестициялық жаңа жобаларды, сондай-ақ өндірісті жаңғыртуға, кеңейтуге, айналым қаражатын толықтыруға және франчайзингке бағытталған жобаларды іске асыру үшін берілетін жаңа кредиттер/қаржылық лизинг шарттары бойынша жүзеге асырылады.

Сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау тиімді инвестициялық жаңа жобаларды, сондай-ақ өндірісті жаңғыртуға, кеңейтуге және франчайзингке, оның ішінде қаржыландыру көзі нысаналы қысқа мерзімді қарыз болған кәсіпкердің бұрын шеккен шығындарын өтеуге бағытталған жобаларды іске асыру үшін берілетін даму банкінің жаңа кредиттері бойынша жүзеге асырылады.

Тиімді инвестициялық жобалар, сондай-ақ өндірісті жаңғыртуға, кеңейтуге, айналым қаражатын толықтыруға және франчайзингке бағытталған жобалар деп қаржы агенттігінің шешімі шыққан күннен бастап 2 (екі) қаржы жылынан кейін салық декларациясының деректері негізінде, оның ішінде міндетті зейнетақы жарналары және (немесе) әлеуметтік аударымдар жөніндегі деректер негізінде 10%-ға жұмыс орындарының орташа жылдық санын сақтауды/ұлғайтуды немесе еңбекақы төлеу қорының көлемін ұлғайтуды немесе кірістерді (өткізуден түскен кіріс: негізгі қызметтегі өткізілген тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін кызметтердің құны) өсіруді немесе бюджетке төленетін салықтардың (корпоративтік табыс салығы/жеке табыс салығы) көлемін ұлғайтуды көздейтін жобалар түсініледі.

Мыналарды:

1) сауда қызметі саласындағы жобаларды (айналым қаражатын толықтырудан басқа);

2) Қазақстан Республикасы Кәсіпкерлік кодексінің 24-бабының
4-тармағында көрсетілген қызмет түрлері бойынша жұмыс істейтін жеке кәсіпкерлік субъектілерін қоспағанда, салалық шектеулерсіз іске асырылатын жобалар шеңберінде айналым қаражатын толықтыруға және (немесе) ағымдағы міндеттемелерді қайта қаржыландыруға бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының қаражаты есебінен банктер берген (беретін) шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің кредиттері де субсидиялауға жатады.

Банктердің кредиттері бойынша, оның ішінде бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының қаражаты есебінен берілген,жұмыс істеп тұрған кәсіпорындардың айналым қаражатын толықтыруға бағытталған кредиттер бойынша сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау да бюджеттен бөлінген лимиттер шеңберінде жүзеге асырылады. Кәсіпкерлік субъектілерінің айналым қаражатын толықтыруға, сондай-ақ ағымдағы міндеттемелерді қаржыландыруға бағытталған кредиттері бойынша осы тармақтың екінші бөлігінде көзделген талаптар қолданылмайды.

33. Банктердің/даму банкінің/лизингтік компаниялардың кредиттері/қаржылық лизинг шарттары бойынша сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау:

1) сауда қызметі саласындағы жобаларды (айналым қаражатын толықтырудан басқа);

2) Қазақстан Республикасы Кәсіпкерлік кодексінің 24-бабының
4-тармағында көрсетілген қызмет түрлері бойынша жұмыс істейтін жеке кәсіпкерлік субъектілерін қоспағанда, жобаларды салалық шектеулерсіз
мемлекеттік-жекешелік әріптестік туралы шарт шеңберінде іске асыру үшін берілетін кредиттер/қаржылық лизинг шарттары бойынша да жүзеге асырылады.»;

36-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«36. Егер кредит беру негізгі құралдарды сатып алу және (немесе) жаңғырту және (немесе) өндірісті кеңейту шеңберінде, бірақ кредит сомасының немесе бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры қаражатының немесе сомасы 500 (бес жүз) млн. теңгеден аспайтын кредиттің 30%-ынан асырмай жүзеге асырылса, субсидиялау айналым қаражатын толықтыруға берілетін (берілген) кредиттер бойынша жүзеге асырылуы мүмкін.

Бұл ретте сауда қызметі саласындағы айналым қаражатын толықтыруға арналған кредиттер бойынша сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау
100 млн. теңгеден аспайтын сомадағы кредиттер бойынша жүзеге асырылады.»;

38-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«38. 100% айналым қаражатын толықтыруға жұмсалған 500 (бес жүз) млн. теңгеге дейінгі кредиттерге кепілдік берген кезде сыйақы мөлшерлемесін субсидиялауға (кредиттерге немесе лизинг шарттарына қызмет көрсету бойынша төлемдерді төлеу бойынша есеп айырысуды жүргізуді қоспағанда және кәсіпкердің негізгі қызметін жүзеге асыруымен байланысы жоқ басқа да мақсаттарды қоспағанда) рұқсат етіледі.»;

42-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

«42. Сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау жүзеге асырылатын кредиттің/қаржылық лизинг шартының сомасы қолданыстағы барлық кредиттерді ескергенде бір кәсіпкер үшін 7 млрд. теңгеден аспауға тиіс және онымен үлестес тұлғалардың /компаниялардың кредиті/қаржылық лизинг шарты бойынша берешегі есепке алынбай есептеледі. Даму банкі қаржыландыратын жобалар бойынша субсидияланатын кредиттің ең жоғары сомасы шектелмейді.»;

43-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

«2018 жылғы 27 қаңтарға дейін мақұлданған, субсидиялау мерзімі 3 (үш) жылдық жобалар бойынша қосымша 2 (екі) жылға ұзартуға болады, бұл ретте қаржы агенттігі ұзартуды мақұлдаған күні қолданыста болатын шарттар қолданылады (субсидиялаудың жалпы мерзімі жоба бойынша бірінші субсидиялау шартына қол қойылған сәттен бастап 5 (бес) жылдан аспайды). Бұл ретте, әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларын өндіруді жүзеге асыратын кәсіпкерлерді субсидиялаудың қолданыстағы шарттары бойынша қаржы агенттігінің қосымша 2 (екі) жылға мерзімін ұзарту/ұзартпау туралы шешімі кәсіпкерді ол өтініш берген күнге санатқа бөлмей қабылданады.»;

47-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

«47. Субсидиялау номиналды сыйақы мөлшерлемесі Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі белгілеген базалық сыйақы мөлшерлемесінен аспайтын және 5 (бес) пайыздық тармаққа ұлғайтылған кредиттер/қаржылық лизинг шарттары бойынша ғана жүзеге асырылады, оның 6%-ын кәсіпкер төлейді, ал айырмасын мемлекет субсидиялайды.»;

«Бағдарламаның „Кәсіпкерлердің валюталық тәуекелдерін азайту“ үшінші бағыты аясында субсидиялар беру шарты» деген 5-тарау алып тасталсын;

74-тармақтың төртінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

«Бұл шектеу ЕДБ мен АНК-нің өз қаражаты есебінен жүзеге асырылатын агроөнеркәсіптік кешендегі өндіру және өңдеу жөніндегі жобаларды, сондай-ақ кредитті қаржыландыру көзіне қарамастан, көктемгі егіс жұмыстарын жүргізуге бағытталған жобаларды қаржыландыруға қолданылмайды. Бұл ретте көктемгі егіс жұмыстарын жүргізуге бағытталған жобалар 1 жылдан аспайтын мерзімге қаржыландырылады.»;

83-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«83. Бұл ретте шағын және орта кәсіпкерлік субъектілері іске асыратын жобалар Тетікте белгіленген шарттарда берілген кредиттердің жалпы көлемінің кемінде 20% мөлшерінде субсидиялауға жатады.»;

122-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«122. Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісі сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау үшін көзделген қаражат түскен кезден бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде қаржы агенттігі көрсеткен шотқа тиісті қаржы жылы Бағдарламаның бірінші және екінші бағыттарын іске асыруға бөлінген соманың 50%-ы мөлшерінде қаржы агенттігіне қаражат аударуды жүзеге асырады. Бұдан кейінгі төлемдер қаржы агенттігінің өтінімдеріне сәйкес жүзеге асырылатын болады.»;

123-тармақ мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

«2021 жылғы 1 қаңтардан бастап Тетік шеңберінде қаржы агенттігіне қаражат аударуды Бағдарламаның өңірлік үйлестірушілері осы Субсидиялау қағидаларының 122-тармағында көрсетілген тәртіппен жүзеге асырады.
2021 жылғы 1 қаңтардан бастап уәкілетті органның қаржы агенттігіне қаражат аударуына жол берілмейді.»;

133-тармақ мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

«Кәсіпкердің жағдайын нашарлататын мән-жайлар орын алған жағдайда, олсыйақы мөлшерлемесінің субсидияланбайтын бөлігін төлеу және/немесе кредит бойынша негізгі борышты өтеу бойынша кредит мерзімі ұзақтығының жартысынан аспайтын мерзімге жеңілдікті кезең алуға/ кейінге қалдыруға құқылы. Бұл ретте мұндай мән-жайлардың туындағаны Мемлекет басшысының және Қазақстан Республикасы Үкіметінің тиісті шешімдерімен және/немесе уәкілетті органдардың құжаттарымен расталуға тиіс.»;

134-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

«134. Кәсіпкердің банктік қарыз шартының талаптарына, қаржы агенттігінің уәкілетті органының хаттамасына сәйкес қаржы агенттігі Тетік шеңберінде банк/даму банкі/лизингтік компания сыйақы мөлшерлемесінің субсидияланбайтын бөлігін төлеу және/немесе негізгі борышты өтеу бойынша кредит мерзімі ұзақтығының үштен бір бөлігінен не жартысынан аспайтын мерзімге жеңілдік кезеңін берген/мерзімін кейінге шегерген кәсіпкердің кредиті бойынша сыйақы мөлшерлемесінің субсидияланатын бөлігінде субсидияларды аударуды жүзеге асыра алады.»;

141-тармақтың 4) және 5) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:

«4) төтенше жағдай қолданылатын кезеңде туындаған жағдайларды қоспағанда, кәсіпкердің банктік қарыз шартына/субсидиялау шартына төлемдер кестесіне сәйкес төлемдерді төлеу бойынша банк алдындағы міндеттемелерді қатарынан 3 (үш) ай бойы орындамауы;

5) төтенше жағдай қолданылатын кезеңде туындаған жағдайларды қоспағанда, кәсіпкердің қаржылық лизинг шартына төлемдерді өтеу кестесіне сәйкес лизингтік төлемдерді жасау бойынша лизингтік компания/банк алдындағы міндеттемелерді қатарынан 2 (екі) рет және одан көп орындамауы;»;

көрсетілген қағидаларда 1, 2, 3, 4 және 5-қосымшалар осы өзгерістер мен толықтыруларға 2, 3, 4, 5 және 6-қосымшаларға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

2) көрсетілген қаулымен бекітілген «Бизнестің жол картасы-2025» бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде ислам банктері кәсіпкерлік субъектілерін қаржыландырған кезде ислам банктерінің кірісін құрайтын тауардың үстеме бағасының бір бөлігін және жалдау төлемінің бір бөлігін субсидиялау қағидаларында:

2-тармақтың 20) тармақшасы алып тасталсын;

5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«5. Субсидиялау үшін көзделген қаражатты Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісі қаржы агенттігіне өзара жасалатын Бағдарлама шеңберінде субсидиялау және кепілдік беру туралы шарттың негізінде аударады (Бағдарлама шеңберінде субсидиялау және кепілдік беру туралы шарттың үлгілік нысанын кәсіпкерлік жөніндегі уәкілетті орган бекітеді).»;

10-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«10. Ислам банктерінің/исламдық лизингтік компаниялардың кірісін құрайтын тауардың үстеме бағасын/жалдау төлемінің бір бөлігін субсидиялау жаңа инвестициялық жобаларды, сондай-ақ жаңғыртуға, айналым қаражатын толықтыруға және өндірісті кеңейтуге бағытталған жобаларды іске асыру үшін берілетін жаңа қаржыландыру бойынша жүзеге асырылады.»;

13 және 14-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

«13. Егер кредит беру негізгі құралдарды сатып алу және (немесе) жаңғырту және (немесе) өндірісті кеңейту шеңберінде, бірақ кредит сомасының немесе бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры қаражатының немесе мөлшері 500 (бес жүз) млн. теңгеден аспайтын кредиттің 30%-ынан асырмай жүзеге асырылса, субсидиялау айналым қаражатын толықтыруға берілетін (берілген) кредиттер бойынша жүзеге асырылуы мүмкін.

14. 100% айналым қаражатын толықтыруға жұмсалған 500 (бес жүз) млн. теңгеге дейін кепілдік беру құралын қолдану арқылы қаржыландырған кезде ислам банкінің/исламдық лизингтік компанияның кірісін құрайтын тауардың үстеме бағасын/жалдау төлемінің бір бөлігін субсидиялауға (кредиттерге, қаржыландыру шарттарына немесе лизинг шарттарына қызмет көрсету бойынша төлемдерді төлеу бойынша есеп айырысуды жүргізуді және кәсіпкердің негізгі қызметін жүзеге асыруымен байланысы жоқ басқа да мақсаттарды қоспағанда) рұқсат етіледі.»;

20-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«20. Субсидиялау тауардың номиналды үстеме бағасы/жалдау төлемінің бір бөлігі Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі белгілеген базалық сыйақы мөлшерлемесінен аспайтын және 5 (бес) пайыздық тармаққа ұлғайтылған қаржыландыру бойынша ғана жүзеге асырылады, оның 6%-ын кәсіпкер төлейді, ал айырмасын мемлекет субсидиялайды.»;

25-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«25. Мыналарды:

1) сауда қызметі саласындағы жобаларды (айналым қаражатын толықтырудан басқа);

2) Қазақстан Республикасы Кәсіпкерлік кодексінің 24-бабының
4-тармағында көрсетілген қызмет түрлері бойынша жұмыс істейтін жеке кәсіпкерлік субъектілерін қоспағанда, жобаларды салалық шектеулерсіз іске асыратын және (немесе) іске асыруды жоспарлайтын кәсіпкерлер Бағдарламаның екінші бағытына қатысушылар болып табылады.»;

27-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«27. Ислам банкінің/исламдық лизингтік компанияның кірісін құрайтын тауардың үстеме бағасын/жалдау төлемінің бір бөлігін субсидиялау жаңа инвестициялық жобаларды, сондай-ақ жаңғыртуға, айналым қаражатын толықтыруға және өндірісті кеңейтуге бағытталған жобаларды іске асыру үшін берілетін жаңа қаржыландыру бойынша жүзеге асырылады.»;

30 және 31-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

«30. Егер кредит беру негізгі құралдарды сатып алу және (немесе) жаңғырту және (немесе) өндірісті кеңейту шеңберінде, бірақ кредит сомасының немесе бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры қаражатының немесе мөлшері 500 (бес жүз) млн. теңгеден аспайтын кредиттің 30%-ынан асырмай жүзеге асырылса, субсидиялау айналым қаражатын толықтыруға берілетін (берілген) кредиттер бойынша жүзеге асырылуы мүмкін.

31. 100% айналым қаражатын толықтыруға жұмсалған 500 (бес жүз) млн. теңгеге дейін кепілдік беру құралын қолдану арқылы қаржыландырған кезде ислам банкінің/исламдық лизингтік компанияның кірісін құрайтын тауардың үстеме бағасын/жалдау төлемінің бір бөлігін субсидиялауға (кредиттерге, қаржыландыру шарттарына немесе лизинг шарттарына қызмет көрсету бойынша төлемдерді төлеу бойынша есеп айырысуды жүргізуді және кәсіпкердің негізгі қызметін жүзеге асыруымен байланысы жоқ басқа да мақсаттарды қоспағанда) рұқсат етіледі.»;

35-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

«35. Ислам банкінің/исламдық лизингтік компанияның кірісін құрайтын тауардың үстеме бағасын/жалдау төлемнің бір бөлігін субсидиялау жүзеге асырылатын қаржыландырудың/исламдық лизинг шартының сомасы бір кәсіпкер үшін 7 млрд. теңгеден аспайды және онымен үлестес тұлғалардың/компаниялардың кредиторлық берешегі есепке алынбай есептеледі.»;

37-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«37. Бағдарлама шеңберінде экономиканың басым секторларында іске асырылатын жобалар бойынша субсидиялау тауардың номиналды үстеме бағасы/жалдау төлемінің бір бөлігі Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі белгілеген базалық сыйақы мөлшерлемесінен аспайтын және 5 (бес) пайыздық тармаққа ұлғайтылған қаржыландыру бойынша ғана жүзеге асырылады, оның 6%-ын кәсіпкер төлейді, ал айырмасын мемлекет субсидиялайды.»;

 «Бағдарламаның „Кәсіпкерлердің валюталық тәуекелдерін төмендету“ үшінші бағыты шеңберінде субсидиялар беру шарттары» деген 4-тарау алып тасталсын;

91-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

«91. Бағдарлама бойынша қаржы агенттігіне қаражат аударуды Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісі ислам банкінің/исламдық лизингтік компанияның кірісін құрайтын тауардың үстеме бағасын/жалдау төлемнің бір бөлігін субсидиялау үшін көзделген қаражат қаржы агенттігі көрсеткен шотқа түскен сәттен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде жүзеге асырады.»;

көрсетілген Қағидаларға 1 және 2-қосымшалар осы өзгерістер мен толықтыруларға 7 және 8-қосымшаларға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

3) көрсетілген қаулымен бекітілген «Бизнестің жол картасы-2025» бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде кәсіпкерлік субъектілері шығарған облигациялар бойынша купондық сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау қағидаларында:

5-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

«5. Субсидиялауға көзделген қаражатты Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісі қаржы агенттігіне өзара жасалатын Бағдарлама шеңберінде субсидиялау және кепілдік беру туралы шарттың негізінде аударады (Бағдарлама шеңберінде субсидиялау және кепілдік беру туралы шарттың үлгілік нысанын кәсіпкерлік жөніндегі уәкілетті орган бекітеді).»;

10-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«10. Купондық сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау жүзеге асырылатын эмитент облигациялары шығарылымының жиынтық номиналды құны бір эмитент үшін 7 млрд. теңгеден аспайды.»;

көрсетілген қағидаларға 2-қосымша осы өзгерістер мен толықтыруларға 9-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

4) көрсетілген қаулымен бекітілген «Бизнестің жол картасы-2025» бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде кредиттер бойынша кепілдіктер беру қағидаларында:

мынадай мазмұндағы жаңа 3-1-тармақпен толықтырылсын:

«3–1. Кепілдік беру республикалық және жергілікті бюджеттердің қаражаты есебінен қаржыландырылады.»;

4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«4. Кепілдік беру үшін көзделген қаражатты:

Бағдарлама бойынша – облыс (астана, республикалық маңызы бар қалалар) әкімі қаржы агентіне өзара жасалатын Бағдарлама шеңберінде субсидиялау және кепілдік беру туралы шарттың негізінде республикалық және жергілікті бюджет қаражатының есебінен аударады. Бағдарлама шеңберінде субсидиялау және кепілдік беру туралы шарттың үлгілік нысанын кәсіпкерлік жөніндегі уәкілетті орган бекітеді.

Басым жобаларға кредит беру тетігі шеңберінде агроөнеркәсіптік кешенде, өңдеу өнеркәсібінде қайта өңдеу және қызметтер көрсету жөніндегі қызметті жүзеге асыратын жеке кәсіпкерлік субъектілерінің кредиттері бойынша сыйақы мөлшерлемесін субсидиялауға қаражат аударуға арналған шарттың (бұдан әрі – шарт) негізінде республикалық бюджеттен бөлінетін қаражатты Бағдарлама/Тетік шеңберінде кепілдік беру құралына жіберуге болады. Қаржы агенттігі алынған қаражатты бөлуді өңірлердің қажеттілігіне қарай дербес жүзеге асырады.Бағдарлама/Тетік шеңберінде кепілдік беруге бөлінген және Бағдарламаның өңірлік үйлестірушілері/қаржы агенттігі ағымдағы қаржы жылында пайдаланбаған қаражатты кезекті қаржы жылында жобаларға, оның ішінде кезекті қаржы жылында мақұлданған жобаларға кепілдік беруге пайдалануға болады.

Тетік шеңберінде басым жобаларға кепілдік беру кезінде Басым жобаларға кредит беру тетігі шеңберінде агроөнеркәсіптік кешенде, өңдеу өнеркәсібінде қайта өңдеу және қызметтер көрсету жөніндегі қызметті жүзеге асыратын жеке кәсіпкерлік субъектілерінің кредиттері бойынша сыйақы мөлшерлемесін субсидиялауға қаражат аударуға арналған шарт шеңберінде басым жобаларды субсидиялауға бөлінген қаражат кепілдік сомасының 20% мөлшерінде қаржы агенттігінің ағымдағы шотына аударылады және шығарылған кепілдіктер үшін төлем болып табылады.Жобаны одан әрі қарау және қаржыландыру Бағдарламада көзделген тәртіпке сәйкес жүзеге асырылады.»;

5-тармақта:

мынадай мазмұндағы 5-1) тармақшамен толықтырылсын:

«5-1)жекелеген кәсіпкерлік субъектілері – қызметін тамақ өнімдерін өндіру (ЭҚЖЖ 10), сабын және жуғыш, тазалағыш және жылтыратқыш құралдар шығару (ЭҚЖЖ 20.41), шаруашылық-тұрмыстық  және санитариялық-гигиеналық мақсатқа арналған қағаз бұйымдарын шығару (ЭҚЖЖ 17.22.0), автомобиль  көлігімен жүк тасымалдау (ЭҚЖЖ 49.41), қойма шаруашылығы және қосалқы көлік қызметі (ЭҚЖЖ 52), туризм (ЭҚЖЖ 55.1, ЭҚЖЖ 55.2, ЭҚЖЖ 55.3.) және жеке меншік немесе жалданатын жылжымайтын мүлікті жалдау және басқару (ЭҚЖЖ 68.20) салаларында жүзеге асыратын ірі кәсіпкерлік субъектілері;»;

7) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«7) кәсіпкер – шағын және (немесе) орта кәсіпкерлік субъектісі, жекелеген кәсіпкерлік субъектілері, өз қызметін Тетік шеңберінде жүзеге асыратын жеке кәсіпкерлік субъектілері, сондай-ақ „Астана“ халықаралық қаржы орталығының аумағында тіркелген заңды тұлғалар;»;

9-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«9. Кепілдік тиімді инвестициялық жобаларды, сондай-ақ өндірісті жаңғыртуға, кеңейтуге және айналым қаражатын толықтыруға, оның ішінде қайта қаржыландыруға бағытталғанжобаларды іске асыруға банктер беретін кредиттер бойынша беріледі.»;

13-тармақ мынадай мазмұндағыекінші және үшінші бөліктермен толықтырылсын:

«Портфельдік кепілдік беру шеңберінде қаржы агенттігі банкке кәсіпкерлердің жобаларын кредит сомасының 50%-ынан аспайтын мөлшерде бұрын берілген кепілдікті ескере отырып кредиттеу құқығын береді. Кредит мөлшері 360 млн. теңгеден аспауға тиіс.

Банктер жобаны іріктегеннен кейін қаржы агенттігіне қол қою үшін кепілдік шартын ұсынады. Егер жобаның мәлімделген нысаналы мақсаты Бағдарламаның талаптарына сәйкес келмесе, қаржы агенттігі кепілдік шартына қол қоюдан бас тартуға құқылы.»;

15-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«2) кредит 100% мөлшерде сомасы 360 (үш жүз алпыс) млн. теңгеден аспайтын айналым қаражатын толықтыруға бағытталған (кредиттерге немесе лизинг шарттарына қызмет көрсету бойынша ағымдағы төлемдерді төлеу бойынша есеп айырысуды жүргізуді және өтініш берушінің негізгі қызметін жүзеге асыруына байланысты емес өзге мақсаттарды қоспағанда) жағдайларда айналым қаражатын толықтыруға арналған кредиттер бойынша жүзеге асырылуы мүмкін.»;

16-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«1) кепілдік беру жүзеге асырылатын жоба шеңберіндегі кредит
(-тер) сомасы банктің кредиттері бойынша 180 (жүз сексен) млн. теңгеден аспайды.

Бұл ретте кредит (-тер) сомасы кәсіпкер үшін онымен үлестес тұлғалардың кредиті (-тері) бойынша берешек есепке алынбай есептеледі;»;

17-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«17. Ісін жаңа бастаған кәсіпкерлердің 180 (жүз сексен) млн. теңгеден астам мөлшердегі кредиттеріне кепілдік беру осы Кепілдік беру қағидаларының 18-тармағында баяндалған шарттарда жүзеге асырылады.»;

18-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

1) кепілдік беру жүзеге асырылатын жоба шеңберіндегі кредит (-тер) сомасы банктің кредиттері бойынша 360 (үш жүз алпыс) млн. теңгеден аспайды.

Бұл ретте кредит (-тер) сомасы кәсіпкер үшін онымен үлестес тұлғалардың кредиті (-тері) бойынша берешектер есепке алынбай есептеледі;»;

24-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

«24. Мыналарды:

1) сауда қызметі саласындағы жобаларды (айналым қаражатын толықтыруға сомасы 100 млн. теңгеден аспайтын кредиттерден басқа);

2) Қазақстан Республикасы Кәсіпкерлік кодексінің 24-бабының
4-тармағында көрсетілген қызмет түрлері бойынша жұмыс істейтін жеке кәсіпкерлік субъектілерін қоспағанда, жобаларды салалық шектеулерсіз іске асыратын және/немесе іске асыруды жоспарлайтын тиімді кәсіпкерлер Бағдарламаның екінші бағыты шеңберінде кепілдік беруге қатысушы бола  алады
.»; 

34-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«2) кредит 100% мөлшерде сомасы 500 (бес жүз) млн. теңгеден аспайтын айналым қаражатын толықтыруға бағытталған (кредиттерге немесе лизинг шарттарына қызмет көрсету бойынша ағымдағы төлемдерді төлеу бойынша есеп айырысуды жүргізуді және өтініш берушінің негізгі қызметін жүзеге асыруына байланысты емес өзге мақсаттарды қоспағанда) жағдайларда айналым қаражатын толықтыруға арналған кредиттер бойынша жүзеге асырылуы мүмкін.»;

35-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

1) кепілдік беру жүзеге асырылатын жоба шеңберіндегі кредит
(-тер) сомасы банктің кредиттері бойынша 360 (үш жүз алпыс) млн. теңгеден аспайды.

Бұл ретте кредит (-тер) сомасы кәсіпкер үшін онымен үлестес тұлғалардың кредиті (-тері) бойынша берешектер ескерілмей есептеледі;»;

36-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«36. Кәсіпкерлер үшін кепілдік беру шарттары:

1) кепілдік беру жүзеге асырылатын жоба шеңберіндегі кредит
(-тер) сомасы банктің кредиттері бойынша 1 (бір) млрд. теңгеден аспайды.

Бұл ретте кредит (-тер) сомасы кәсіпкер үшін онымен үлестес тұлғалардың кредиті (-тері) бойынша берешектер есепке алынбай есептеледі;

2) кепілдік мөлшері кредит сомасының 50%-ынан аспайды, кәсіпкер бұл ретте кепілдік құны кредит сомасының 50%-ынанкем болмайтын мөлшерде кредит бойынша қамтамасыз етуді ұсынады (қамтамасыз ету мөлшерінің жеткілікті болуын есептегенде талап ету құқығының кепілі және шаруашылық серіктестіктердің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің кепілі ескерілмейді);

3) ұсынылатын кепілдіктің мерзімі – кредит мерзімінен аспайды;

4) кредит валютасы – теңге.»;

47-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

«47. Қарыз алушының бір жобасы шеңберіндегі кепілдік мөлшері:

қоса алғанда 3 млрд. теңгеге дейінгі кредит сомасының 50%-ынан;

3 млрд. теңгеден астам,қоса алғанда 5 млрд. теңгеге дейінгі кредит сомасының 30%-ынан аспайды.»;

көрсетілгенқағидаларға 1 және 2-қосымшалар осы өзгерістер мен толықтыруларға10 және 11-қосымшаларға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

 

Изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан

В постановлении Правительства Республики Казахстан от 11 декабря 2018 года № 820 «О некоторых вопросах обеспечения долгосрочной тенговой ликвидности для решения задачи доступного кредитования»:

в механизме кредитования приоритетных проектов, утвержденном указанным постановлением:

пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:

«1. Общий объем финансирования Национальным Банком Республики Казахстан банков второго уровня (далее – БВУ) и АО „Аграрная кредитная корпорация“ (далее – АКК) в 2018 – 2020 годах для поддержки субъектов частного предпринимательства (далее – СЧП), осуществляющих деятельность в обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе, составит до 1 трлн. тенге.

2. Условия предоставления средств БВУ и АКК:

Национальным Банком Республики Казахстан за счет собственных средств и средств, находящихся в его управлении, будет осуществлено приобретение облигаций БВУ и АКК на сумму до 1 трлн. тенге со сроком погашения до 10 лет по ставкам вознаграждения до 11% годовых.

БВУ и АКК вправе досрочно погасить выпущенные им облигации на условиях, определяемых проспектом выпуска (условия выпуска облигаций) и согласованных с Национальным Банком Республики Казахстан.

Максимальный лимит приобретения облигаций на каждый БВУ не должен превышать 70 млрд. тенге. В случае неиспользования лимита частично либо полностью БВУ неиспользованный лимит может быть перераспределен среди заинтересованных БВУ.

Приобретение облигаций АКК осуществляется без учета лимита.

Привлеченные и собственные средства БВУ и АКК должны быть направлены на финансирование приоритетных проектов по следующим направлениям:

1) переработка в агропромышленном комплексе до 200 млрд. тенге;

2) производство в агропромышленном комплексе до 500 млрд. тенге;

3) обрабатывающая промышленность и услуги до 300 млрд. тенге.

Оператором по финансированию приоритетных проектов по производству и переработке в агропромышленном комплексе наряду с БВУ является АКК. Наряду с прямым кредитованием АКК имеет право фондировать кредитные товарищества для последующего кредитования сельхозтоваропроизводителей.

На кредитование проектов, направленных на проведение весенне-полевых работ по производству в агропромышленном комплексе, будет направлено не более 100 млрд. тенге.

При этом, на кредитование проектов, реализуемых субъектами малого и среднего бизнеса (далее – МСБ), будет направлено не менее 200 млрд. тенге. В этих целях каждый БВУ и АКК обеспечит финансирование проектов МСБ в размере не менее 20% от общего объема выданных кредитов на условиях, установленных настоящим Механизмом кредитования приоритетных проектов (далее – Механизм).

БВУ и АКК могут предоставлять займы под проекты СЧП за счет собственных средств, а также выпускать облигации для обеспечения либо восстановления фондирования для займов СЧП.

В случае получения авансового фондирования период освоения средств, полученных от размещения облигаций, не должен превышать 12 месяцев с даты их поступления на счет БВУ и АКК.

Целевое назначение предоставленных средств – кредитование СЧП, осуществляющих деятельность в обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе, на цели инвестирования и пополнения оборотных средств. Допускается пополнение оборотных средств на возобновляемой основе.

При этом на цели пополнения оборотных средств БВУ и АКК вправе направить не более 50% от выдаваемых кредитных средств в рамках одного проекта заемщика. Данное ограничение не распространяется на финансирование проектов по производству и переработке в агропромышленном комплексе, которое осуществляется за счет собственных средств БВУ и АКК, а также проектов, направленных на проведение весенне-полевых работ по производству в агропромышленном комплексе вне зависимости от источника финансирования кредита. При этом, проекты, направленные на проведение весенне-полевых работ по производству в агропромышленном комплексе, финансируются на срок не более 1 года.»;

в пункте 5:

часть шестую изложить в следующей редакции:

«В случае наступления обстоятельств, ухудшающих положения СЧП, последние вправе получить льготный период/отсрочку по выплате несубсидируемой части ставки вознаграждения и/или погашению основного долга по кредиту на срок не более половины продолжительности срока кредита. При этом, наступление таких обстоятельств должно подтверждаться соответствующими решениями Главы государства и Правительства Республики Казахстан и/или документами уполномоченных органов.»;

подпункт 5) части седьмой изложить в следующей редакции:

«5) предприниматели/субъекты индустриально-инновационной деятельности, пятьдесят и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых прямо или косвенно принадлежат государству, национальному управляющему холдингу, национальному холдингу, национальной компании (за исключением социально-предпринимательской корпорации, а также СЧП, учрежденные в рамках договора о государственно-частном партнерстве), а также СЧП, форма собственности которых оформлена как частное учреждение, и некоммерческие организации.»;

пункт 6 дополнить подпунктом 4) следующего содержания:

«4) на проведение весенне-полевых работ: сохранение/увеличение рабочих мест и сохранение уровня индекса физического объема.»;

абзац третий части первой и часть вторую пункта 7 изложить в следующей редакции:

«Субсидирование осуществляется за счет средств, выделяемых на реализацию мероприятий Государственной программы поддержки и развития бизнеса „Дорожная карта бизнеса-2025“, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 24 декабря 2019 года № 968, и настоящего Механизма.

Финансирование субсидирования ставки вознаграждения по выдаваемым БВУ и АКК кредитам СЧП осуществляется из средств республиканского бюджета.»;

часть первую пункта 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Условия гарантирования проектов СЧП:

Гарантированию подлежат кредиты с номинальной ставкой вознаграждения, не превышающей 15% годовых. Размер гарантии в рамках одного проекта заемщика не может превышать:

50% от суммы кредита до 3 млрд. тенге включительно;

30% по кредитам свыше 3 млрд. тенге до 5 млрд. тенге включительно.»;

часть первую пункта 9 изложить в следующей редакции:

«9. Условия, порядок и механизм субсидирования, а также мониторинг реализуемых проектов по производству и переработке в агропромышленном комплексе регламентируются Правилами субсидирования ставок вознаграждения по кредитам и лизингу технологического оборудования, на приобретение сельскохозяйственных животных, а также лизингу сельскохозяйственной техники, утвержденными приказом Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 26 октября 2018 года № 436 (далее – Правила субсидирования ставок вознаграждения по кредитам и лизингу технологического оборудования, на приобретение сельскохозяйственных животных, а также лизингу сельскохозяйственной техники) (зарегистрирован в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за
№ 17741).»;

приложение к механизму кредитования приоритетных проектов изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящим изменениям и дополнениям;

в Дорожной карте по обеспечению долгосрочной тенговой ликвидности, утвержденной указанным постановлением:

в графе 3, порядковые строки 5 и 9, аббревиатуру «МИР» заменить аббревиатурой «МИИР»;

в примечании: расшифровка аббревиатур:

строку «МИР – Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан» изложить в следующей редакции:

«МИИР – Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан».

2. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 24 декабря 2019 года № 968 «Об утверждении Государственной программы поддержки и развития бизнеса „Дорожная карта бизнеса-2025“ (САПП Республики Казахстан, 2019 г., № 59–60, ст. 451):

в Государственной программе поддержки и развития бизнеса „Дорожная карта бизнеса-2025“, утвержденной указанным постановлением:

в главе 1 „Паспорт программы“:

пункт 5 раздела „Задачи“ исключить;

абзацы первый, второй и третий раздела „Источники и объемы финансирования“ изложить в следующей редакции:

„На реализацию Программы в 2020 – 2024 годах будут направлены средства бюджета в размере 461 021 148 тыс. тенге:

1) средства из республиканского бюджета:

2020 – 97 526 257 тыс. тенге;“;

в главе 2 „Введение“:

подпункт 3) части седьмой исключить;

дополнить частью восьмой следующего содержания:

„Также в настоящей Программе определены условия предоставления государственной поддержки в рамках Механизма кредитования приоритетных проектов, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 11 декабря 2018 года № 820 „О некоторых вопросах обеспечения долгосрочной тенговой ликвидности для решения задачи доступного кредитования“ (далее – Механизм).“;

в разделе „Основные термины и определения“:

дополнить подпунктом 7-1) следующего содержания:

„7-1) отдельные субъекты предпринимательства – субъекты крупного предпринимательства, осуществляющие деятельность в отраслях производства продуктов питания (ОКЭД 10), производства мыла и моющих, чистящих и полирующих средств (ОКЭД 20.41), производства бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения
(ОКЭД 17.22.0), грузовых перевозок автомобильным транспортом (ОКЭД 49.41),  складского хозяйства и вспомогательной транспортной  деятельности (ОКЭД 52), туризма (ОКЭД 55.1, ОКЭД 55.2, ОКЭД  55.3.) и аренды и управления собственной или арендуемой недвижимостью (ОКЭД 68.20);“;

подпункт 10) изложить в следующей редакции:

10) предприниматель – субъект малого и (или) среднего предпринимательства, отдельные субъекты предпринимательства, субъекты частного предпринимательства, осуществляющие свою деятельность в рамках Механизма, а также юридические лица, зарегистрированные на территории Международного финансового центра „Астана“;“;

в главе 3 „Анализ текущей ситуации“:

часть сорок первую исключить;

в главе 4 „Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели результатов реализации Программы“:

в разделе 4.3. „Задачи“:

подпункт 3) части первой исключить;

в подразделе „Снижение валютных рисков предпринимателей“:

заголовок исключить;

части первую, вторую, третью, четвертую и пятую исключить;

таблицу 8 „Показатели результатов по недопущению трансформации валютных рисков в кредитные в связи с колебаниями иностранных валют“ исключить;

в главе 5 „Основные направления, пути достижения поставленных целей Программы и соответствующие меры“:

пункт 5 изложить в следующей редакции:

„5. Субсидирование ставки вознаграждения осуществляется по новым кредитам/договорам финансового лизинга, выдаваемым для реализации новых эффективных инвестиционных проектов, а также проектов, направленных на модернизацию, расширение производства, пополнение оборотных средств и комплексную предпринимательскую лицензию (далее – франчайзинг).“;

пункт 17 изложить в следующей редакции:

„17. Гарантия предоставляется только по кредитам, выдаваемым для реализации эффективных инвестиционных проектов, а также проектов, направленных на модернизацию, расширение производства, пополнение оборотных средств и франчайзинг.“;

пункты 25, 26 и 27 изложить в следующей редакции:

„25. Участниками второго направления Программы являются эффективные предприниматели/субъекты индустриально-инновационной деятельности, реализующие и (или) планирующие реализовать собственные проекты без отраслевых ограничений, за исключением:

1) проектов в сфере торговой деятельности (кроме кредитов на сумму не более 100 млн.тенге на пополнение оборотных средств);

2) субъектов частного предпринимательства, работающих по видам деятельности, указанным в пункте 4 статьи 24 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан;

3) предоставления государственных грантов и развития производственной инфраструктуры, которые осуществляются в соответствии с приоритетными секторами экономики, указанными в приложении 2 к Программе.

26. Субсидирование ставки вознаграждения осуществляется по новым кредитам/договорам финансового лизинга, выдаваемым для реализации новых эффективных инвестиционных проектов, а также проектов, направленных на модернизацию, расширение производства, пополнение оборотных средств и франчайзинг.

При этом субсидирование ставки вознаграждения по кредитам на пополнение оборотных средств в сфере торговой деятельности осуществляется по кредитам на сумму не более 100 млн. тенге.

27. Субсидирование части ставки вознаграждения по кредитам/договорам финансового лизинга банков/банка развития/лизинговых компаний также осуществляется по кредитам/договорам финансового лизинга, выдаваемым для реализации проектов в рамках договора о государственно-частном партнерстве без отраслевых ограничений, за исключением:

1) проектов в сфере торговой деятельности (кроме пополнения оборотных средств);

2) субъектов частного предпринимательства, работающих по видам деятельности, указанным в пункте 4 статьи 24 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан.

В случае, если по одному проекту заключается несколько договоров субсидирования, то общий срок субсидирования устанавливается с момента подписания финансовым агентством первого договора субсидирования.“;

пункты 31 и 32 изложить в следующей редакции:

31. Субсидирование наценки на товар/части арендного платежа, составляющих доход исламского банка/исламской лизинговой компании, осуществляется по новому финансированию, предоставляемому для реализации новых инвестиционных проектов, а также проектов, направленных на модернизацию, расширение производства и пополнение оборотных средств.

32. Субсидирование части ставки вознаграждения по кредитам/договорам финансового лизинга банков/банка развития/лизинговых компаний также осуществляется по кредитам/договорам финансового лизинга без отраслевых ограничений, за исключением:

1) проектов в сфере торговой деятельности (кроме пополнения оборотных средств);

2) субъектов частного предпринимательства, работающих по видам деятельности, указанным в пункте 4 статьи 24 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан.“;

пункт 39 изложить в следующей редакции:

„39. Субсидирование ставки купонного вознаграждения по облигациям, выпущенным субъектами предпринимательства, осуществляется по облигациям, выпущенным для финансирования реализации новых инвестиционных проектов, а также проектов, направленных на модернизацию, расширение производства и пополнение оборотных средств.“;

пункт 43 изложить в следующей редакции:

„43. Частичное гарантирование предоставляется только по кредитам, выдаваемым для реализации эффективных инвестиционных проектов, а также проектов, направленных на модернизацию, расширение производства, пополнение оборотных средств и франчайзинг.

При этом частичное гарантирование по кредитам на пополнение оборотных средств в сфере торговой деятельности осуществляется по кредитам на сумму не более 100 млн. тенге.“;  

раздел „Третье направление: снижение валютных рисков предпринимателей“ исключить;

пункт 103 изложить в следующей редакции:

„103. Анализ статистических данных, аудит качества и результативности в рамках первого и второго направлений Программы проводит финансовое агентство.“;

подпункт 1) пункта 109 изложить в следующей редакции:

„1) аудит статистических данных в рамках первого и второго направлений Программы осуществляется – за счет собственных средств финансового агентства; в рамках четвертого направления Программы – за счет собственных средств оператора нефинансовой поддержки;“;

пункт 112 изложить в следующей редакции:

„112. Финансовое агентство для целей формирования общего комплексного годового аналитического отчета эффективности Программы не позднее апреля года, следующего за отчетным, направляет результаты мониторинга первого и второго направлений Программы оператору нефинансовой поддержки и уполномоченному органу.“;

подпункт 3) пункта 116 изложить в следующей редакции:

„3) кредит/лизинговая сделка предпринимателя должны выдаваться в национальной валюте.“;

пункт 119 изложить в следующей редакции:

„119. Уполномоченный орган в целях реализации первого и второго направлений Программы определяет общий лимит финансирования для каждой области, столицы, городов республиканского значения.“;

подпункт 1) главы 6 „Необходимые ресурсы“ изложить в следующей редакции:

1) из республиканского бюджета в 2020 году будет предусмотрено
97 526 257
тыс. тенге, в 2021 году62 969 704 тыс. тенге, в 2022 году56 894 521 тыс. тенге, в 2023 году50 516 973 тыс. тенге, в 2024 году43 113 693 тыс. тенге;“;

в Плане мероприятий по реализации Государственной программы поддержки и развития бизнеса „Дорожная карта бизнеса-2025“:

в разделе „Второе направление: развитие предпринимательства в приоритетных секторах экономики“:

в подразделе „1. Субсидирование ставки вознаграждения по кредитам/договорам финансового лизинга банков/банка развития/лизинговых компаний“:

в строке 3 цифры „29 579 020“ заменить цифрами „63 469 615“;

в подразделе „2. Частичное гарантирование по кредитам банков/банка развития“:

строку 3 изложить в следующей редакции:

«

3

Оплата гарантии АО ФРП Даму

тыс. тенге

январь, июль ежегодно

информация в МНЭ

МИО

10 571 405

 

 

 

 

республиканский бюджет

2 571 300

2 471 300

2 371 300

2 271 300

2 271 300

местный бюджет

“;

раздел „Третье направление: снижение валютных рисков предпринимателей“ исключить.

3. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2019 года № 1060 „О некоторых мерах государственной поддержки частного предпринимательства“ (САПП Республики Казахстан, 2019 г., № 67–68,
ст. 477):

1) в Правилах субсидирования части ставки вознаграждения в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса „Дорожная карта бизнеса-2025“, утвержденных указанным постановлением:

в пункте 5:

абзац третий части первой изложить в следующей редакции:

„уполномоченным органом по предпринимательству на специальный счет финансового агентства, открытый в Национальном Банке Республики Казахстан, на основе договора на перечисление средств для субсидирования (далее – договор на перечисление средств), заключаемого между ними, а
с 1 января 2021 года региональным координатором Программы в финансовое агентство на основе договора о субсидировании и гарантировании в рамках Программы.“;

части третью и четвертую изложить в следующей редакции:

„Средства из республиканского бюджета, выделенные на субсидирование и не использованные в рамках Программы/Механизма, могут быть использованы на субсидирование проектов в рамках Механизма/Программы.

Субсидирование ставки вознаграждения по кредитам на пополнение оборотных средств действующим предприятиям осуществляется в рамках средств, выделенных из Национального фонда Республики Казахстан, республиканского и местных бюджетов.“;

в главе 2 „Термины и определения“:

в пункте 7:

дополнить подпунктом 9-1) следующего содержания:

„9-1) отдельные субъекты предпринимательства – субъекты крупного предпринимательства, осуществляющие деятельность в отраслях производства продуктов питания (ОКЭД 10), производства мыла и моющих, чистящих и полирующих средств (ОКЭД 20.41), производства бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения
(ОКЭД 17.22.0), грузовых перевозок автомобильным транспортом (ОКЭД 49.41),  складского хозяйства и вспомогательной транспортной  деятельности (ОКЭД 52), туризма (ОКЭД 55.1, ОКЭД 55.2, ОКЭД  55.3.) и аренды и управления собственной или арендуемой недвижимостью (ОКЭД 68.20);“;

подпункт 12) изложить в следующей редакции: 

„12) предприниматель – субъект малого и (или) среднего предпринимательства, отдельные субъекты предпринимательства, субъекты частного предпринимательства, осуществляющие свою деятельность в рамках Механизма, а также юридические лица, зарегистрированные на территории Международного финансового центра „Астана“;“;

подпункт 26) исключить;

пункт 10 изложить в следующей редакции:

„10. Субсидирование ставки вознаграждения осуществляется по новым кредитам/договорам финансового лизинга, выдаваемым для реализации новых эффективных инвестиционных проектов, а также проектов, направленных на модернизацию, расширение производства, пополнение оборотных средств и франчайзинг. Под эффективными инвестиционными проектами, а также проектами, направленными на модернизацию, расширение производства, пополнение оборотных средств и франчайзинг, понимаются проекты, предусматривающие сохранение/увеличение среднегодовой численности рабочих мест на основе данных налоговой декларации, в том числе данных по обязательным пенсионным взносам и (или) социальным отчислениям, или увеличение объемов фонда оплаты труда или рост дохода (доход от реализации: стоимость реализованных товаров, работ, услуг от основной деятельности) или увеличение объема уплачиваемых налогов (корпоративный подоходный налог/индивидуальный подоходный налог) в бюджет на 10% после 2 (два) финансовых лет с даты решения финансового агентства.

Субсидированию также подлежат кредиты субъектов малого и среднего предпринимательства, выданные (выдаваемые) банками за счет средств единого накопительного пенсионного фонда на пополнение оборотных средств и (или) рефинансирование текущих обязательств.

Субсидирование ставки вознаграждения по кредитам банков, в том числе выданным за счет средств единого накопительного пенсионного фонда, направленным на пополнение оборотных средств действующим предприятиям, также осуществляется в рамках лимитов, выделенных из республиканского и местных бюджетов.

По кредитам, направленным на пополнение оборотных средств, а также рефинансирование текущих обязательств, не требуются увеличение среднегодовой численности рабочих мест, на основе данных по обязательным пенсионным взносам и (или) социальным отчислениям, рост дохода, увеличение объемов фонда оплаты труда, а также рост объема уплачиваемых налогов в бюджет на 10% от соответствующих показателей после реализации проекта.“;

пункт 14 изложить в следующей редакции:

14. Субсидирование может осуществляться по кредитам, выдаваемым (выданным) на пополнение оборотных средств, если кредитование осуществляется в рамках приобретения и (или) модернизации основных средств и (или) расширение производства, но не более 30% от суммы кредита, или средств единого накопительного пенсионного фонда или кредита размером не более 360 (триста шестьдесят) млн. тенге.“;

пункт 16 изложить в следующей редакции:

„16. При гарантировании кредитов до 360 (триста шестьдесят) млн. тенге, 100% которых направлено на пополнение оборотных средств, допускаются к субсидированию ставки вознаграждения (за исключением проведения расчетов по оплате текущих платежей по обслуживанию кредитов или договоров лизинга и иные цели, не связанные с осуществлением предпринимателем основной деятельности).“;

часть вторую пункта 21 изложить в следующей редакции:

 „По проектам, одобренным до 27 января 2018 года, со сроком субсидирования 3 (три) года возможна пролонгация на дополнительные 2 (два) года (общий срок субсидирования – не более 5 (пять) лет с момента подписания первого договора субсидирования по проекту) на условиях, действующих на дату одобрения пролонгации финансовым агентством. При этом, по действующим договорам субсидирования предпринимателей, осуществляющих производство социально значимых продовольственных товаров, решение финансового агентства о пролонгации/непролонгации на дополнительные
2 (два) года принимается без учета категоризации предпринимателя на дату его обращения.“;

часть первую пункта 25 изложить в следующей редакции:

„25. Субсидирование осуществляется только по кредитам/договорам финансового лизинга с номинальной ставкой вознаграждения, не превышающей базовую ставку вознаграждения, установленную Национальным Банком Республики Казахстан и увеличенную на 5 (пять) процентных пунктов, из которых 6% оплачивается предпринимателем, а разница субсидируется государством.“;

пункт 30 изложить в следующей редакции:

„30. Участниками второго направления Программы являются эффективные предприниматели/субъекты индустриально-инновационной деятельности, реализующие и (или) планирующие реализовать собственные проекты без отраслевых ограничений, за исключением:

1) проектов в сфере торговой деятельности (кроме пополнения оборотных средств);

2) субъектов частного предпринимательства, работающих по видам деятельности, указанным в пункте 4 статьи 24 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан.“;

пункты 32 и 33 изложить в следующем редакции:

„32. Субсидирование части ставки вознаграждения осуществляется по новым кредитам/договорам финансового лизинга, выдаваемым для реализации новых эффективных инвестиционных проектов, а также проектов, направленных на модернизацию, расширение производства, пополнение оборотных средств и франчайзинг.

Субсидирование ставки вознаграждения осуществляется по новым кредитам банка развития, выдаваемым для реализации новых эффективных инвестиционных проектов, а также проектов, направленных на модернизацию, расширение производства и франчайзинг, в том числе на возмещение ранее понесенных затрат предпринимателя, источником финансирования которых послужил целевой краткосрочный займ.

Под новыми эффективными инвестиционными проектами, а также проектами, направленными на модернизацию, расширение производства, пополнение оборотных средств и франчайзинг, понимаются проекты субъектов малого и среднего предпринимательства, предусматривающие сохранение/увеличение среднегодовой численности рабочих мест на основе данных налоговой декларации, в том числе данных по обязательным пенсионным взносам и (или) социальным отчислениям, или увеличение объемов фонда оплаты труда или рост дохода (дохода от реализации: стоимость реализованных товаров, работ, услуг от основной деятельности) или увеличение объема уплачиваемых налогов (корпоративный подоходный налог/индивидуальный подоходный налог) на 10% после 2 (два) финансовых лет с даты решения агентства.

Субсидированию также подлежат кредиты субъектов малого и среднего предпринимательства, выданные (выдаваемые) банками за счет средств единого накопительного пенсионного фонда на пополнение оборотных средств и (или) рефинансирование текущих обязательств в рамках проектов, реализуемых без отраслевых ограничений, за исключением:

1) проектов в сфере торговой деятельности (кроме пополнения оборотных средств);

2) субъектов частного предпринимательства, работающих по видам деятельности, указанным в пункте 4 статьи 24 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан.

Субсидирование ставки вознаграждения по кредитам банков, в том числе выданным за счет средств единого накопительного пенсионного фонда, направленным на пополнение оборотных средств действующим предприятиям, также осуществляется в рамках лимитов, выделенных из бюджета. По кредитам субъектов предпринимательства, направленным на пополнение оборотных средств, а также рефинансирование текущих обязательств, требования, предусмотренные в части второй настоящего пункта, не распространяются.

33. Субсидирование части ставки вознаграждения по кредитам/договорам финансового лизинга банков/банка развития/лизинговых компаний также осуществляется по кредитам/договорам финансового лизинга, выдаваемым для реализации проектов в рамках договора о государственно-частном партнерстве, без отраслевых ограничений, за исключением:

1) проектов в сфере торговой деятельности (кроме пополнения оборотных средств);

2) субъектов частного предпринимательства, работающих по видам деятельности, указанным в пункте 4 статьи 24 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан.“;

пункт 36 изложить в следующей редакции:

„36. Субсидирование может осуществляться по кредитам, выдаваемым (выданным) на пополнение оборотных средств, если кредитование осуществляется в рамках приобретения и (или) модернизации основных средств и (или) расширение производства, но не более 30% от суммы кредита, или средств единого накопительного пенсионного фонда или кредита на сумму не более 500 (пятьсот) млн. тенге.

При этом субсидирование ставки вознаграждения по кредитам на пополнение оборотных средств в сфере торговой деятельности осуществляется по кредитам на сумму не более 100 млн. тенге.“;

пункт 38 изложить в следующей редакции:

„38. При гарантировании кредитов до 500 (пятьсот) млн.тенге, 100% которых направлено на пополнение оборотных средств, допускаются к субсидированию ставки вознаграждения (за исключением проведения расчетов по оплате текущих платежей по обслуживанию кредитов или договоров лизинга и за исключением иных целей, не связанных с осуществлением предпринимателем основной деятельности).“;

часть первую пункта 42 изложить в следующей редакции:

„42. Сумма кредита/договора финансового лизинга с учетом всех действующих кредитов, по которому осуществляется субсидирование части ставки вознаграждения, не может превышать 7 млрд. тенге для одного предпринимателя и рассчитывается без учета задолженности по кредиту/договору финансового лизинга аффилированных с ним лиц/компаний. По проектам, финансируемым банком развития, максимальная сумма субсидируемого кредита не ограничена.“;

часть вторую пункта 43 изложить в следующей редакции:

„По проектам, одобренным до 27 января 2018 года, со сроком субсидирования 3 (три) года возможна пролонгация на дополнительные 2 (два) года (общий срок субсидирования – не более 5 (пять) лет с момента подписания первого договора субсидирования по проекту) на условиях, действующих на дату одобрения пролонгации финансовым агентством. При этом, по действующим договорам субсидирования предпринимателей, осуществляющих производство социально значимых продовольственных товаров, решение финансового агентства о пролонгации/непролонгации на дополнительные
2 (два) года принимается без учета категоризации предпринимателя на дату его обращения.“;

часть первую пункта 47 изложить в следующей редакции:

„47. Субсидирование осуществляется только по кредитам/договорам финансового лизинга с номинальной ставкой вознаграждения, не превышающей базовую ставку вознаграждения, установленную Национальным Банком Республики Казахстан и увеличенную на 5 (пять) процентных пунктов, из которых 6% оплачивает предприниматель, а разница субсидируется государством.“;

главу 5 «Условия предоставления субсидий в рамках третьего направления Программы „Снижение валютных рисков предпринимателей“ исключить;

часть четвертую пункта 74 изложить в следующей редакции:

„Данное ограничение не распространяется на финансирование проектов по производству и переработке в агропромышленном комплексе, которое осуществляется за счет собственных средств БВУ и АКК, а также проектов, направленных на проведение весенне-полевых работ, вне зависимости от источника финансирования кредита. При этом, проекты, направленные на проведение весенне-полевых работ, финансируются на срок не более 1 года.“;

пункт 83 изложить в следующей редакции:

„83. При этом, субсидированию подлежат проекты, реализуемые субъектами малого и среднего предпринимательства, в размере не менее 20% от общего объема выданных кредитов на условиях, установленных Механизмом.“;

пункт 122 изложить в следующей редакции:

„122. Региональный координатор Программы с момента поступления средств, предусмотренных для субсидирования ставки вознаграждения, в течение 10 (десяти) рабочих дней осуществляет перечисление финансовому агентству средств в размере 50% от суммы, выделенной на реализацию первого и второго направлений Программы в соответствующем финансовом году, на счет, указанный финансовым агентством. Последующие платежи будут осуществляться в соответствии с заявками финансового агентства.“;

пункт 123 дополнить частью второй следующей редакции:

„С 1 января 2021 года перечисление средств финансовому агентству в рамках Механизма осуществляется региональными координаторами Программы в порядке, указанном в пункте 122 настоящих Правил субсидирования. С 1 января 2021 года перечисление средств финансовому агентству уполномоченным органом не допускается.“;

пункт 133 дополнить частью третьей следующего содержания:

„В случае наступления обстоятельств, ухудшающих положение предпринимателя, последние вправе получить льготный период/отсрочку по выплате несубсидируемой части ставки вознаграждения и/или погашению основного долга по кредиту на срок не более половины продолжительности срока кредита. При этом, наступление таких обстоятельств должно подтверждаться соответствующими решениями Главы государства и Правительства Республики Казахстан и/или документами уполномоченных органов“;

часть первую пункта 134 изложить в следующей редакции:

„134. В соответствии с условиями договора банковского займа предпринимателя, протоколом уполномоченного органа финансового агентства финансовое агентство в рамках Механизма может осуществлять перечисление субсидий в части субсидируемой ставки вознаграждения по кредиту предпринимателя, по которому банком/банком развития/лизинговой компанией предоставлены льготный период/отсрочка по выплате несубсидируемой части ставки вознаграждения и/или погашению основного долга на срок не более трети либо половины продолжительности срока кредита.“;

подпункты 4) и 5) пункта 141 изложить в следующей редакции:

„4) неисполнения предпринимателем в течение 3 (три) месяцев подряд обязательств по оплате платежей перед банком согласно графику платежей к договору банковского займа/договору субсидирования, за исключением случаев, возникших в период действия чрезвычайного положения/ситуации;

5) неисполнения предпринимателем 2 (два) и более раза подряд обязательств по внесению лизинговых платежей перед лизинговой компанией/банком согласно графику погашения платежей к договору финансового лизинга, за исключением случаев, возникших в период действия чрезвычайного положения/ситуации;“;

приложения 1, 2, 3, 4 и 5 к указанным правилам изложить в новой редакции согласно приложениям 2, 3, 4, 5 и 6 к настоящим изменениям и дополнениям;

2) в Правилах субсидирования части наценки на товар и части арендного платежа, составляющего доход исламских банков, при финансировании исламскими банками субъектов предпринимательства в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса „Дорожная карта бизнеса-2025“, утвержденных указанным постановлением:

подпункт 20) пункта 2 исключить;

пункт 5 изложить в следующей редакции:

„5. Средства, предусмотренные для субсидирования, перечисляются региональным координатором Программы в финансовое агентство на основе договора о субсидировании и гарантировании в рамках Программы, заключаемого между ними (типовая форма договора о субсидировании и гарантировании в рамках Программы утверждается уполномоченным органом по предпринимательству).“;

пункт 10 изложить в следующей редакции:

„10. Субсидирование наценки на товар/части арендного платежа, составляющего доход исламских банков/исламских лизинговых компаний, осуществляется по новому финансированию, выдаваемому для реализации новых инвестиционных проектов, а также проектов, направленных на модернизацию, пополнение оборотных средств и расширение производства.“;

пункты 13 и 14 изложить в следующей редакции:

„13. Субсидирование может осуществляться по кредитам, выдаваемым (выданным) на пополнение оборотных средств, если кредитование осуществляется в рамках приобретения и (или) модернизации основных средств и (или) расширения производства, но не более 30% от суммы кредита, или средств единого накопительного пенсионного фонда или кредита размером не более 500 (пятьсот) млн. тенге.

14. При финансировании с применением инструмента гарантирования до 500 (пятьсот) млн. тенге, 100% которых направлено на пополнение оборотных средств, допускаются к субсидированию наценки на товар/часть арендного платежа, составляющего доход исламского банка/исламской лизинговой компании (за исключением проведения расчетов по оплате текущих платежей по обслуживанию кредитов, договоров финансирования или договоров лизинга и иные цели, не связанные с осуществлением предпринимателем основной деятельности).“;

пункт 20 изложить в следующей редакции:

„20. Субсидирование осуществляется только по финансированию с номинальной наценкой на товар/частью арендного платежа, не превышающей базовую ставку вознаграждения, установленную Национальным Банком Республики Казахстан и увеличенную на 5 (пять) процентных пунктов, из которых 6% оплачивается предпринимателем, а разница субсидируется государством.“;

пункт 25 изложить в следующей редакции:

„25. Участниками второго направления Программы являются предприниматели, реализующие и (или) планирующие реализовать проекты без отраслевых ограничений, за исключением:

1) проектов в сфере торговой деятельности (кроме пополнения оборотных средств);

2) субъектов частного предпринимательства, работающих по видам деятельности, указанным в пункте 4 статьи 24 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан.“;

пункт 27 изложить в следующей редакции:

„27. Субсидирование наценки на товар/части арендного платежа, составляющего доход исламского банка/исламской лизинговой компании, осуществляется по новому финансированию, выдаваемому для реализации новых инвестиционных проектов, а также проектов, направленных на модернизацию, пополнение оборотных средств и расширение производства.“;

пункты 30 и 31 изложить в следующей редакции:

„30. Субсидирование может осуществляться по кредитам, выдаваемым (выданным) на пополнение оборотных средств, если кредитование осуществляется в рамках приобретения и (или) модернизации основных средств и (или) расширения производства, но не более 30% от суммы кредита, или средств единого накопительного пенсионного фонда или кредита размером не более 500 (пятьсот) млн. тенге.

31. При финансировании с применением инструмента гарантирования до 500 (пятьсот) млн. тенге, 100% которых направлено на пополнение оборотных средств, допускаются к субсидированию наценки на товар/части арендного платежа, составляющего доход исламского банка/исламской лизинговой компании (за исключением проведения расчетов по оплате текущих платежей по обслуживанию кредитов, договоров финансирования или договоров лизинга и иные цели, не связанные с осуществлением предпринимателем основной деятельности).“;

часть первую пункта 35 изложить в следующей редакции:

„35. Сумма финансирования/договора исламского лизинга, по которому осуществляется субсидирование наценки на товар/части арендного платежа, составляющего доход исламского банка/исламской лизинговой компании, не может превышать 7 млрд. тенге для одного предпринимателя и рассчитывается без учета кредиторской задолженности аффилированных с ним лиц/компаний.“;

пункт 37 изложить в следующей редакции:

„37. Субсидирование по проектам, реализуемым в приоритетных секторах экономики в рамках Программы, осуществляется только по финансированию с номинальной наценкой на товар/частью арендного платежа, не превышающей базовую ставку вознаграждения, установленную Национальным Банком Республики Казахстан и увеличенную на 5 (пять) процентных пунктов, из которых 6% оплачивает предприниматель, а разница субсидируется государством.“;

главу 4 «Условия предоставления субсидий в рамках третьего направления Программы „Снижение валютных рисков предпринимателей“ исключить;

часть первую пункта 91 изложить в следующей редакции:

„91. Перечисление средств финансовому агентству по Программе осуществляется региональным координатором Программы в течение 10 (десять) рабочих дней с момента поступления средств, предусмотренных для субсидирования наценки на товар/части арендного платежа, составляющего доход исламского банка/исламской лизинговой компании, на счет, указанный финансовым агентством.“;

приложения 1 и 2 к указанным Правилам изложить в новой редакции согласно приложениям 7 и 8 к настоящим изменениям и дополнениям;

3) в Правилах субсидирования ставки купонного вознаграждения по облигациям, выпущенным субъектами предпринимательства в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса „Дорожная карта бизнеса-2025“, утвержденных указанным постановлением:

часть первую пункта 5 изложить в следующей редакции:

„5. Средства, предусмотренные для субсидирования части ставки купонного вознаграждения, перечисляются региональным координатором Программы в финансовое агентство на основе договора о субсидировании и гарантировании в рамках Программы, заключаемого между ними (типовая форма договора о субсидировании и гарантировании в рамках Программы утверждается уполномоченным органом по предпринимательству).“;

пункт 10 изложить в следующей редакции:

„10. Суммарная номинальная стоимость выпуска облигаций эмитента, по которым осуществляется субсидирование части ставки купонного вознаграждения, не может превышать 7 млрд. тенге на одного эмитента.“;

приложение 2 к указанным Правилам изложить в новой редакции согласно приложению 9 к настоящим изменениям и дополнениям;

4) в Правилах гарантирования по кредитам в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса „Дорожная карта бизнеса-2025“, утвержденных указанным постановлением:

дополнить новым пунктом 3–1 следующего содержания:

„3–1. Гарантирование финансируется за счет средств республиканского и местных бюджетов.“;

пункт 4 изложить в следующей редакции:

 „4. Средства, предусмотренные для гарантирования, перечисляются по:

Программе – акимом области (столицы, городов республиканского значения) финансовому агенту на основе договора о субсидировании и гарантировании в рамках Программы, заключаемого между ними, за счет средств республиканского и местного бюджетов. Типовая форма договора о субсидировании и гарантировании в рамках Программы утверждается уполномоченным органом по предпринимательству.

Средства из республиканского бюджета, выделяемые на основе договора на перечисление средств для субсидирования ставки вознаграждения по кредитам субъектов частного предпринимательства, осуществляющих деятельность по переработке в агропромышленном комплексе, обрабатывающей промышленности и предоставлению услуг в рамках Механизма кредитования приоритетных проектов (далее – договор), могут быть направлены на инструмент гарантирования в рамках Программы/Механизма. Распределение полученных средств финансовым агентством осуществляется самостоятельно, исходя из потребности регионов. Средства, выделенные на гарантирование в рамках Программы/Механизма и не использованные региональными координаторами Программы/финансовым агентством в текущем финансовом году, могут быть использованы в очередном финансовом году на гарантирование проектов, в том числе одобренных в очередном финансовом году.

При гарантировании приоритетных проектов в рамках Механизма средства, выделенные на субсидирование приоритетных проектов в рамках договора на перечисление средств для субсидирования ставки вознаграждения по кредитам субъектов частного предпринимательства, осуществляющих деятельность по переработке в агропромышленном комплексе, обрабатывающей промышленности и предоставлению услуг в рамках Механизма кредитования приоритетных проектов, подлежат перечислению на текущий счет финансового агентства в размере 20% от суммы гарантий и являются оплатой за выпущенные гарантии. Дальнейшее рассмотрение и финансирование проекта осуществляется в соответствии с порядком, предусмотренным в Программе.“;

в пункте 5:

дополнить подпунктом 5-1) следующего содержания:

„5-1) отдельные субъекты предпринимательства – субъекты крупного предпринимательства, осуществляющие деятельность в отраслях производства продуктов питания (ОКЭД 10), производства мыла и моющих, чистящих и полирующих средств (ОКЭД 20.41), производства бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения
(ОКЭД 17.22.0), грузовых перевозок автомобильным транспортом (ОКЭД 49.41),  складского хозяйства и вспомогательной транспортной  деятельности (ОКЭД 52), туризма (ОКЭД 55.1, ОКЭД 55.2, ОКЭД  55.3.) и аренды и управления собственной или арендуемой недвижимостью (ОКЭД 68.20);“;

подпункт 7) изложить в следующей редакции: 

„7) предприниматель – субъект малого и (или) среднего предпринимательства, отдельные субъекты предпринимательства, субъекты частного предпринимательства, осуществляющие свою деятельность в рамках Механизма, а также юридические лица, зарегистрированные на территории Международного финансового центра „Астана“;“;

пункт 9 изложить в следующей редакции:

„9. Гарантирование предоставляется по кредитам, выдаваемым банками на реализацию эффективных инвестиционных проектов, а также проектов, направленных на модернизацию, расширение производства и пополнение оборотных средств, в том числе рефинансирование.“;

пункт 13 дополнить частями второй и третьей следующего содержания:

„В рамках портфельного гарантирования финансовое агентство предоставляет банку право кредитовать проекты предпринимателей с учетом ранее предоставленной гарантии в размере не более 50% суммы кредита. Размер кредита не может превышать 360 млн.тенге.

Банки после отбора проекта предоставляют финансовому агентству для подписания договор гарантии. Финансовое агентство вправе отказаться от подписания договора гарантии в случае, если заявленное целевое назначение проекта не соответствует условиям Программы.“;

подпункт 2) пункта 15 изложить в следующей редакции: 

„2) кредит в размере 100% направлен на пополнение оборотных средств суммой не более 360 (триста шестьдесят) млн. тенге (за исключением проведения расчетов по оплате текущих платежей по обслуживанию кредитов или договоров лизинга и иные цели, не связанные с осуществлением заявителем основной деятельности);“;

подпункт 1) пункта 16 изложить в следующей редакции:

„1) сумма кредита (-ов) в рамках проекта, по которому осуществляется гарантирование, не может превышать 180 (сто восемьдесят) млн. тенге по кредитам банка.

При этом сумма кредита (-ов) рассчитывается для предпринимателя без учета задолженности по кредиту (-ам) аффилированных с ним лиц;“;

пункт 17 изложить в следующей редакции:

„17. Гарантирование кредитов начинающих предпринимателей в размере более 180 (сто восемьдесят) млн. тенге осуществляется на условиях, изложенных в пункте 18 настоящих Правил гарантирования.“;

подпункт 1) пункта 18 изложить в следующий редакции:

„1) сумма кредита (-ов) в рамках проекта, по которому осуществляется гарантирование, не может превышать 360 (триста шестьдесят) млн. тенге по кредитам банка.

При этом сумма кредита (-ов) рассчитывается для предпринимателя без учета задолженности по кредиту (-ам) аффилированных с ним лиц;“;

часть первую пункта 24 изложить в следующей редакции:

„24. Участниками гарантирования в рамках второго направления Программы могут быть эффективные предприниматели, реализующие и/или планирующие реализовать проекты без отраслевых ограничений, за исключением:

проектов в сфере торговой деятельности (кроме кредитов на сумму не более 100 млн.тенге на пополнение оборотных средств);

субъектов частного предпринимательства, работающих по видам деятельности, указанным в пункте 4 статьи 24 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан.“;

подпункт 2) пункта 34 изложить в следующей редакции:

„2) кредит в размере 100% направлен на пополнение оборотных средств суммой не более 500 (пятьсот) млн. тенге (за исключением проведения расчетов по оплате текущих платежей по обслуживанию кредитов или договоров лизинга и иные цели, не связанные с осуществлением заявителем основной деятельности).“; 

подпункт 1) пункта 35 изложить в новой редакции:

„1) сумма кредита (-ов) в рамках проекта, по которому осуществляется гарантирование, не может превышать 360 (триста шестьдесят) млн. тенге по кредитам банка.

При этом сумма кредита (-ов) рассчитывается для предпринимателя без учета задолженности по кредиту (-ам) аффилированных с ним лиц;“;

пункт 36 изложить в следующей редакции:

„36. Условия гарантирования для предпринимателя:

1) сумма кредита (-ов) в рамках проекта, по которому осуществляется гарантирование, не может превышать 1 (один) млрд. тенге по кредитам банка.

При этом сумма кредита (-ов) рассчитывается для предпринимателя без учета задолженности по кредиту (-ам) аффилированных с ним лиц;

2) размер гарантии не может быть более 50% от суммы кредита, при этом предприниматель предоставляет обеспечение по кредиту залоговой стоимостью в размере не менее 50% от суммы кредита (при расчете достаточности размера обеспечения не учитываются залог права требования и залог долей участия в уставном капитале хозяйственных товариществ);

3) срок предоставляемой гарантии – не более срока кредита;

4) валюта кредита – тенге.“;

часть первую пункта 47 изложить в следующей редакции:

„47. Размер гарантии в рамках одного проекта заемщика не может превышать:

50% от суммы кредита до 3 млрд. тенге включительно;

30% по кредитам свыше 3 млрд. тенге до 5 млрд. тенге включительно.“;

приложения 1 и 2 к указанным Правилам изложить в новой редакции согласно приложениям 10 и 11 к настоящим изменениям и дополнениям.

Почта

Виды на город
ayagoz.kz (27).jpg
Доска объявлений
Поиск по категориям